مدیریت امور اداری و منابع انسانی دانشگاه اعلام کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، بنا به ابلاغیه مدیریت محترم امور اداری و منابع انسانی دانشگاه، از تاریخ ۲۴ تیرماه لغایت ۲۰ مرداد ماه سال جاری، دانشگاه تعطیل میباشد. ساعت کار دانشگاه پس از تعطیلات تابستانی از روز شنبه ۲۱ مرداد بصورت عادی خواهد بود.