روابط عمومی دانشگاه اعلام کرد

بنا بر درخواست متعدد دانشجویان و مراجعین محترم، بدین وسیله به اطلاع میرساند پیرو اعلام دبیر محترم هیئت دولت مبنی بر تعطیلی کلیه ادارات دولتی و نهادهای عمومی شهر تهران در روز شنبه مورخ ۱۴ مرداد ماه به دلیل برگزاری مراسم تحلیف دکتر حسن روحانی رئیس جمهور منتخب، دانشگاه نیز در این روز به طور کامل (آموزشی و اداری) تعطیل میباشد