روابط عمومی خبر داد:

در تاریخ چهارشنبه مورخ ۹۶/۶/۲۲ هم زمان با جلسه شورای  ورزش دانشگاه تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه شهید رجایی و فدراسیون ورزش های همگانی امضا گردید. در  این جلسه که با حضور دکتر مجد آرا رئیس فدراسیون ورزش های همگانی و دکتر عظمتی رئیس دانشگاه همراه بود، تفاهم نامه میان این دو سازمان امضا و تبادل گردید. برخی از اهداف این تفاهم نامه به شرح زیر می باشد:

 كمك به توسعه سلامت بدني، حرکتی، رواني، شناختي، عاطفي و معنوي اقشار مختلف جامعه

کمك به توسعه سواد بدني و سواد حركتي اقشار مختلف جامعه با هدف توسعه متوازن ورزش همگاني

تحقق هدف کلان فدراسیون برای پوشش حداقل ۵۰ درصدی جمعیت کشور در ورزش همگاني با استفاده از ظرفيت دانشگاه شهيد رجايي به عنوان قطب آموزش كشور

ایجاد زمینه های مناسب همکاری برای گسترش ورزش های همگانی و توسعه آن مبتني بر آموزش و پژوهش روز آمد

 دستیابی به اهداف چشم انداز سند ۱۴۰۴ و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش