روابط عمومي دانشگاه گزارش داد

ديدار هيأت رييسه دانشگاه با مراجع و آيات عظام

به گزارش روابط عمومي دانشگاه ، روز چهارشنبه مروخ ۱۹ اسفند ماه اعضأ هيأت رييسه و نماينده نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه با هماهنگي به عمل آمده با دفتر و بيت آيات عظام حضرت آيت الله علوي گرگاني و جضرت آيت الله جوادي آملي ملاقات نموداند

در اين ملاقات ها كه نخست با جضرت آيت الله علوي گرگاني ضورت گرفت ، ايشان جمع حاضر و مسئولين دانشگاه را به رعايت تقوي اللهي و خلوص نيت در امور دعوت نموده و انجام اين مهم را براي مسئولين و بخصوص مسئولين دانشگاه ها امري ضروري بر شمرداند

 ايشان با روايت داستاني از ائمه(ع) داشتن نيت خير و الهي را در همه كار هاي جاري زندگي موجب زيبايي و برازندگي آنها بر شمرداند كه هم موجبات رضايت خداوند را خواهد داشت و هم انجام آن كار را با هدف تر خواهد نمود

در ديدار ديگر نيز اعضأ هيأت ريسسه دانشگاه با حضرت آيت الله حوادي آملي ديدار داشتند، كه ايشان نيز با تاكيد بر رعايت اخلاق، داشتن آن را يك امر بايسته برشمرداند كه موجب تربيت جامعه مي گردد معظم له،‌با بيان اينكه در جوامع علمي همانند دانشگاه ها وجود اخلاق كامل و صددرصدي براي اساتيد و دانشمندان امري ضروريست در حاليكه داشتن علم مي تواند متوسط باشد به اهميت پرداختن به موضوع اخلاق پرداخت اند

بنا بر اين گزارش در هر دو ديدار ياد شده، دكتر حميد رضا عظمتي رييس دانشگاه  به نمايندگي از جمع مسئولين جاضر در جلسه گزارشي از وضع موجود و جايگاه دانشگاه در نطام  تعليم و تربيت پرداخته و  پتانسيل هاي مجموعه را براي اين دو بزرگوار تبيين نموداند.

Untitled-1

IMG_0996

IMG_0963

IMG_1181