رشد ۱۹۲ پله ای دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در رتبه‌بندی جهانی وبومتریک

بر اساس اعلام دفتر همکاری های علمی و بین المللی، در آخرین رتبه بندی جهانی وبومتریک که در ژولای ۲۰۲۰ گزارش شده است، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با رشد ۱۹۲ پله ای نسبت به سال ۲۰۱۹ در میان ۱۲۰۰۰ دانشگاه رتبه بندی شده در دنیا، در جایگاه ۳۰۶۲ جهان و با ۱۴ پله صعود،  در رتبه  ۷۱ کشور قرار گرفت. خاطر نشان میگردد، رتبه محاسبه شده در کشور شامل همه دانشگاه های کشور: از جمله دانشگاه های علوم پزشکی، دولتی و غیر دولتی در وزارت علوم، همانند دانشگاه های آزاد، فنی و حرفه ای، علمی و کاربردی، و … می باشد. نتیج سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به شرح زیر می باشد:

 

  ۲۰۱۹

COUNTRY RANKING WORLD RANKING UNIVERSITY PRESENCE IMPACT OPENNESS EXCELLENCE
۸۵ ۳۲۵۴ SRTTU ۳۲۵۷ ۱۱۴۳۵ ۲۷۶۸ ۲۲۴۳

 

  ۲۰۲۰

COUNTRY RANKING WORLD RANKING UNIVERSITY PRESENCE IMPACT OPENNESS EXCELLENCE
۷۱ ۳۰۶۲ SRTTU ۳۶۸۵ ۱۰۱۹۱ ۲۵۳۱ ۲۲۶۹

 

منبع خبر: دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه  شهید رجایی

کد خبر: ۹۹۰۵۱۲۰۲