پانته آ عمراني

استاديار

  • ایمیل: pantea.omrani@srttu.edu
  • تلفن: 02122970060
  • فکس:
  • گروه: صنايع چوب

زمینه های پژوهشی

موضوع
1 wood welding
2 مبلمان
3 سازه هاي چوبي

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی دانشگاه محل تحصیل تاریخ اخذ
1 دکتری دانشگاه دولتي فرانسه
2 کارشناسي ارشد دانشگاه دولتي فرانسه

 

سوابق اجرایی

سمت محل تاریخ
1 مدیر اجرایی نشریه عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 1393-1394
2  عضو هیئت علمی  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مهرماه 1389 تا کنون
3

 

عضویت در مجامع علمی و تخصصی

عنوان محل تاریخ عضویت
1 انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون ایران 1394
2
3

داوری مجلات

عنوان مجله ناشر تاریخ
1 تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران 1389 تا کنون
2 فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
3
4

 

جوایز

عنوان
1  استاد نمونه گروه صنایع چوب (منتخب دانشجویی) سال 1391
2
3

دروس تدریس شده

عنوان دانشکده آغاز پایان
دروس تخصصی کارشناسی ارشد عمران 1389مهر تاکنون
دروس تخصصی کارشناسی عمران 1389مهر تاکنون

کارگاه‌های برگزار کرده

مکان زمان عنوان
 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  1393  کارگاه مقاله نویسی

مقالات مجلات

عنوان نویسندگان مجله سال چاپ وضعیت PDF
1
2
3

مقالات همایش‌ها

تاریخ عنوان همایش محل برگزاری عنوان مقاله اسامی همکاران Pdf
1
2
3

پروژه های پژوهشی

عنوان انجام دهندگان سال سفارش دهنده Comments
1 عنوان پروژه
2 عنوان پروژه طرح پژوهشي

کتاب ها

تصویر جلد عنوان