???????????????????????????????

نسترن واثق

استادیار

 • ایمیل: n.vasegh@ srttu.edu
 • تلفن: 00982122970060
 • فکس: 00982122970033
 • دانشکده برق
 • گروه: مهندسی کنترل

زمینه های پژوهشی

موضوع
1کنترل سیستمهای تاخیری
2کنترل غیرخطی
3آشوب و انشعاب

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیدانشگاه محل تحصیلتاریخ اخذ
1دکتریدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی1387
2کارشناسي ارشددانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی1383

 

سوابق اجرایی

مدیر گروه کنترل، از 1393 تا کنون

 

جوایز

عنوان
1393استاد نمونه دانشکده مهندسی برق
1394استاد نمونه دانشگاه
1394پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی برق

مقالات مجلات

 1. Ghaderi, Ali, and Nastaran Vasegh. “Input–Output Stabilizing Controller Synthesis for SISO T–S Fuzzy Systems by Applying Large Gain Theorem.”International Journal of Fuzzy Systems: 1-7 2016 (accepted).
 2. Hashemipour, Syed Hamid, Nastarn Vasegh, and Ali Khaki Sedigh. “Decentralized MRAC for Large Scale Systems with Input and State Delays.” The Modares Journal of Electrical Engineering 12.3 (2015): 33-39.
 3. Nobakhti, Ensieh, Ali Khaki-Sedigh, and Nastaran Vasegh. “Control of Multichaotic Systems Using the Extended OGY Method.” International Journal of Bifurcation and Chaos 25.08 (2015): 1550096.
 4. Boroujeni, Forough Rezaei, Nastaran Vasegh, and Ali Khaki Sedigh. “Control of Cardiac Arrhythmia by Nonlinear Spatiotemporal Delayed Feedback.”International Journal of Bifurcation and Chaos 24.11 (2014): 1450140.
 5. Farokhi Moghadam, Hassan , and Nastaran Vasegh. “Robust PID stabilization of linear neutral time-delay systems.” International Journal of Computers Communications & Control 9.2 (2014): 201-208.
 6. Shakibjoo, Ali Dokht, and Nastaran Vasegh. “Method for Analytically Obtaining Reset Ratio in Non-Minimum Phase Systems with PI+ CI Controller in order to Improve Performance.“International Journal of Mechatronics, Electrical and Computer Technology, 4.13 (2014) , 1880-1899.
 7. Fattahi, Maryam, Nastaran Vasegh, and Hamid Reza Momeni. “Stabilization of a class of nonlinear discrete time systems with time varying delay.Journal of Central South University 21.10 (2014): 3769-3776.
 8. Khellat, Farhad, and Nastaran Vasegh. “The Kuramoto–Sivashinsky equation revisited: Low-dimensional corresponding systems.Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 19.9 (2014): 3011-3022.
 9. Vasegh, Nastaran, and Farhad Khellat. “Takagi-Sugeno fuzzy modeling and chaos control of partial differential systems. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 23.4 (2013): 042101.
 10. Moghadam, Hassan Farokhi, Nastaran Vasegh, and Seyed Zeinolabedin Moussavi. “PID stabilization of linear neutral time-delay systems in a numerical approach.” Intelligent Control and Automation, 3.4 (2012), 313-318.
 11. Khellat, Farhad, and Nastaran Vasegh. “Suboptimal control of linear systems with delays in state and input by orthonormal basis.” International Journal of Computer Mathematics 88.4 (2011): 781-794.
 12. Khellat, Farhad, Akashe Ghaderi, and Nastaran Vasegh. “Li–Yorke chaos and synchronous chaos in a globally nonlocal coupled map lattice. Chaos, Solitons & Fractals 44.11 (2011): 934-939.
 13. Vasegh, Nastaran, and Farhad Khellat. “Chaos synchronization of chemical models. International Journal of Applied 1.5 (2011).
 14. Vasegh, Nastaran, and F. Khellat. “Projective synchronization of chaotic time-delayed systems via sliding mode controller. Chaos, Solitons & Fractals 42.2 (2009): 1054-1061.
 15. Vasegh, Nastaran, and Ali Khaki Sedigh. “Chaos control in delayed chaotic systems via sliding mode based delayed feedback.” Chaos, Solitons & Fractals 40.1 (2009): 159-165.
 16. Vasegh, Nastaran, and Ali Khaki Sedigh. “Chaos control via TDFC in time-delayed systems: The harmonic balance approach.” Physics Letters A 373.3 (2009): 354-358.
 17. Vasegh, Nastaran, and Vahid Johari Majd. “Fuzzy model-based adaptive synchronization of time-delayed chaotic systems.” Chaos, Solitons & Fractals 40.3 (2009): 1484-1492.
 18. Attarsharghi, Samareh, Nastaran Vasegh, et al. “Adaptive control of chaos in cardiac arrhythmia. Mechanical and Electronics Engineering (2009): 49-53.
 19. Vasegh, Nastaran, and Ali Khaki Sedigh. “Delayed feedback control of time-delayed chaotic systems: Analytical approach at Hopf bifurcation.” Physics Letters A 372.31 (2008): 5110-5114.
 20. Vasegh, Nastaran, and Vahid Johari Majd. “Adaptive fuzzy synchronization of discrete-time chaotic systems. Chaos, Solitons & Fractals 28.4 (2006): 1029-1036.

مقالات همایش‌ها

 1. M KhaliliKhah, N Vasegh, (2015, May) Robust PID design for automatic voltage regulator system, 24’th Iranian Electrical Engineering Conf., Shiraz, Iran, 2015.
 2. S Ghaderi, N Vasegh, R Ghandehari, R. (2013, October). Fuzzy pitch angle control of wind hybrid turbine: To power quality improvement. In Information, Communication and Automation Technologies (ICAT), 2013 XXIV International Symposium on (pp. 1-5). IEEE.
 3. E Sarshari, N Vasegh, M. Khaghani, S. Dousti, (2013, November). Sliding Mode Control in Ziegler’s Pendulum With Tracking Force: Novel Modeling Considerations. In ASME 2013 International Mechanical Engineering Congress and Exposition (pp. V04BT04A062-V04BT04A062). American Society of Mechanical Engineers.
 4. N Vasegh, A Ghaderi, (2012, October). Stabilizing a class of nonlinear systems by applying large gain theorem. In System Theory, Control and Computing (ICSTCC), 2012 16th International Conference on (pp. 1-4). IEEE.
 5. N Vasegh, “Chaos control by extended delayed feedback” 19’th Iranian Electrical Engineering Conf., Tehran, 2011.
 6. N Vasegh, AK Sedigh, “Time delayed feedback control of delayed chaotic system“, 4’th PHYSCON, Catania, Italia, 2009.
 7. N Vasegh, F Khellat, ” Periodic, quasi-periodic & chaotic motion in mass-spring model “, 4’th PHYSCON, Catania, Italia, 2009.
 8. S Attar Sharghi, N Vasegh, MR Jahed Motlagh, AK Sedigh “Chaos control of cardiac arrhythmic with delayed feedback “, 17′ st Iranian Electrical Engineering Conf, Tehran, 2009.
 9. Attar Sharghi, Jahed Motlagh, N.Vasegh, A. Khaki Sedigh “Adaptive control of chaos in cardiac arrhythmia“, Mechanical and Electrical Engineering, India, pp. 49-53, 2009.
 10. N Vasegh, AK Sedigh, “Delayed Feedback Control of Delayed Chaotic Systems: Numerical Analysis of Bifurcation“, Sixth EUROMECH Nonlinear Dynamics Conference, Saint Petersburg, Russia, 2008.
 11. F Khellat, N Vasegh, “Analysis and optimal control of linear time varying systems via the linear Legendre mother wavelets“, XVI System Science Conference, Wroclaw, Poland, 2007. Selected as a one of the best paper (published in System Science Journal)
 12. N Vasegh, “Stochastic stabilizability and control for discrete-time jump linear systems with time delay by output feedback“, Abstract accepted, XIII System Science Conference, Wroclaw, Poland, 2004.
 13. N Vasegh, MJ Yazdanpanah, “Fault detection and isolation on flexible-joint manipulators“, ECC 2003, September 2003, UK.
 14. N Vasegh, AK Sedigh, “Stabilizing of MIMO time delayed systems with continuous pole placement method “, (in Persion), 12 th Iranian Electrical Engineering Conf, Mashhad, 2003.

پروژه های پژوهشی

1. همزمان سازی سیستم هنون تاخیری با تاخیر متغیر با زمان، طرح دورن دانشگاهی، 1395، در دست اجرا

 2. طراحی کنترل کننده بهره/انتگرالی/مشتقی مقاوم در سیستم تنظیم خودکار ولتاژ تاخیری، طرح درون دانشگاهی، 1395، در دست اجرا

کتاب ها

تصویر جلدعنوانسال چاپنویسندگان
 Jeld1سیستم های کنترل بازنشانزمستان 1394نسترن واثق

علی دخت شکیب جو

دروس اختصاصی دکتری

آنالیز ریاضی کاربردی در کنترل (دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه تربیت مدرس)

کنترل آشوب (واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی)

نظریه کنترل (تحصیلات تکمیلی پیام نور)

دروس تحصیلات تکمیلی

کنترل غیرخطی

کنترل چندمتغیره

کنترل بهینه

ریاضی مهندسی پیشرفته

شناسایی سیستم‌ها

دروس کارشناسی

کنترل مدرن

کنترل خطی

کنترل دیجیتال

سیگنالها و سیستمها

اصول میکروپروسسورها

مدار الکتریکی 1

اندازه گیری الکتریکی