مینا امیرمزلقانی

استادیار

m.mazlaghani@srttu.edu

تلفن: ۰۰۹۸۲۱۲۲۹۷۰۰۶۰

گروه: الکترونیک

زمینه های پژوهشی

موضوع
۱ نانوالکترونیک
۲ ادوات نیمه هادی
۳ آشکارسازهای فروسرخ و تراهرتز

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی دانشگاه محل تحصیل تاریخ اخذ
۱ دکترا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۱۳۹۲
۲ کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۱۳۸۸
۳ کارشناسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۱۳۸۶

 

سوابق اجرایی

سمت محل تاریخ
۱ مسئول آزمایشگاه نانوالکترونیک/ دانشگاه شهید رجایی ۱۳۹۳-تاکنون
۲ مسئول آزمایشگاه لایه نازک / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳  پژوهشگر  Chalmers University  ۲۰۱۳

 

عضویت در مجامع علمی و تخصصی

عنوان محل تاریخ عضویت
۱ Young Leader committee of Asia Nano Forum Taiwan ۱۳۹۲ – تا کنون

داوری مجلات

عنوان مجله ناشر تاریخ
۱ IEEE Electron Device Letters IEEE Exlplore (۱۳۹۲-تاکنون)
۲ Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations دانشگاه شهید رجایی (۱۳۹۳-تاکنون)
 ۳  IEEE Trans. on Nanotechnology  IEEE Exlplore  (۱۳۹۳-تاکنون)
۴ نشریه مهندسی برق تبریز دانشگاه تبریز ۱۳۹۶
۵ نشریه صنایع الکترونیک صاایران ۱۳۹۵

 

جوایز

عنوان
۱ ۱٫ Ranked 1th among all students of Electrical Eng. at  K.N.Toosi university of Technology. (B.Sc.) 2007
۲ Ranked 1th among all students of Electrical Eng. at  K.N.Toosi university of Technology. (M.Sc.) 2009
۳ M.Sc. Education at K.N.Toosi university of Technology with honor
۴ Best reviewer award in 12th ISCEE
۵ Awarded for innovative projects in Nanotechnology in 6th Tehran Nanotechnology exhibition (2013)
۶ Iran representative at Asia Nano Forum for Young Scientist (ANFYS 2014), Japan.
۷  Awarded for innovative projects in Nanotechnology in 6th Tehran Nanotechnology exhibition (2015)

مقالات مجلات

عنوان نویسندگان مجله سال چاپ وضعیت Pdf
۱ Memory Cell Using Modified Field Effect Diode Mina Amirmazlaghani,F. Raissi IEICE Journal ۲۰۰۹ چاپ شده pdf
۲ Graphene-Si Schottky IR Detector Mina Amirmazlaghani, F.Raissi, O. Habibpour, J. Vukusic and J. Stake IEEE Journal of Quantum Electronics ۲۰۱۳ چاپ شده pdf
۳  Evaluation of Photodetection Properties of Graphene-Silicon Schottky IR Detector Fereshteh Ghahramani, Mina Amirmazlaghani & Farshid Raissi International Journal of Green Nanotechnology ۲۰۱۳ چاپ شده pdf
۴ Design and Fabrication of Nano Graphene-Si Schottky Diode and Analyzing the Effect of Graphene on its Photoresponsivity Mina Amirmazlaghani, Farshid Raissi, Fereshteh Ghahramani and Mehdi Khajeh Journal of Nano Composite ۱۳۹۲ چاپ شده
pdf
۵ Graphene-based Field Effect Diode Abolfazl Sotoudeh, Mina Amirmazlaghani Superlattices and microstructures ۲۰۱۸ چاپ شده
۶  طراحي و شبيه سازي سلول خورشيدي اتصال شاتكي گرافن/سيليكن شانه اي بر پايه فلزكاري نامتقارن به منظور افزايش بازدهي  زینب پورمحمدی، عاطفه رحمانی نژاد، مینا امیرمزلقانی
  صنايع الكترونيك
 ۱۳۹۶  چاپ شده  
۷ Simulation of IR Detector at Communication Window of 1550nm based on Graphene Abolfazl Sotoudeh, Ali Rajabi, Mina Amirmazlaghani Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations (JECEI) ۲۰۱۷ چاپ شده

مقالات همایش‌ها

تاریخ عنوان همایش محل برگزاری عنوان مقاله اسامی همکاران Pdf
۱ ۶-۹ March 2014 ۵thInternational Conference on Nanostructures Kish Island, Iran Photo-detection Measurement Results of Graphene-Si Schottky Diode under Millimeter Electromagnetic Radiations Farshid Raissi pdf
۲ ۲۰۱۳ ۳rd Proceeding of Military Applications of Nanotechnology Imam Hossein University, Tehran, Iran. Evaluation of Graphene Photodetection Properties as IR detector Fereshteh Ghahramani, Farshid Raissi & Hamed Mehrara pdf
۳ Feb 2015. ۲۱ Iranian Nuclear Conference University of Isfahan, Isfahan Design and Simulation of Radioisotopy Battery based on PtSi/Si Schottky Diode Hossein Zaki Dizaji pdf
۴ ۲۰۱۵ ۶th Modern Warfare Defense Conference Imam Hossein University, Tehran Test and Measurement Setup for Milimeter and THz Electromagnetic Waves Detectrs used in Modern Warfare Mehrara, Alireza Erfanian, Zahra Labbaf and Mohammad Larimian pdf
۵ ۲۰۱۵ ۶th Modern Warfare Defense Conference Imam Hossein University, Tehran Novel Detectors in MMW and THz regimes Mohammad Larimian, Zahra Labbaf, Hamed Mehrara and Alireza Erfanian pdf
۶  ۲۰۱۵ ۸th International Electrical Engineering & Renewable Energy Conference Mazandaran, Iran Design and simulation of p-n and p-i-n radioisotope batteries as Novel energy source Zohre Moradi
pdf

 

۷ ۲۰۱۶ ۳rd National and 1st International Conference on Applied Researches in Electrical, Mechanical and Mechatronics Engineering Malek Ashtar University of technology, Tehran, Iran Design, simulation and structural parameters optimization of Field Effect Diode (FED) using TCAD-SILVACO software Davood Eslami pdf
۸ ۲۰۱۶ SPIE Photonics Europe 2016 Brussels, Belgium. Room temperature W-band detector based on graphene diode pdf
۹ ۲۰۱۶ Grapchina2016 Qingdao, China Chemical Graphene Deposition on Si substrate: Different Method Implementation and Comparison z. pourmohammadi, A. Akbari, A. Rahmani and M. Naemi pdf
۱۰ ۲۰۱۶ International Conference on Computer Aided Design for Thin-Film Transistor Technologies (IEEE) Beijing, China Simulation and study of Double-Material Gate TFT in order to reduce sub-threshold swing Rahmaninejad. Atefeh, Pour Mohammadi. Zeinab pdf
۱۱ ۲۰۱۶ The 6th  Conference On Nanostructured Solar Cells Sharif University, Tehran Design & Simulation of Graphene/Sillicon Schottky Junction Solar Cell for High Efficiency Pour Mohammadi. Zeinab, Rahmaninejad. Atefeh pdf
۱۲ ۲۰۱۶ The 6th  Conference On Nanostructured Solar Cells Sharif University, Tehran Increasing the Graphene oxide conductance to improve the solar cell efficiency Pour Mohammadi. Zeinab, Rahmaninejad. Atefeh pdf
 ۱۳  ۲۰۱۷
۲۰۱۷ IEEE 4th (KBEI)
 دانشگاه علم و صنعت ایران  ساختار جديد ترانزيستور دوقطبي پيوندي با آلاييدگي توسط ميدان الكتريكي  علی رجبی، میناامیرمزلقانی
۱۴ ۲۰۱۷ ۲۵th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) K.N.Toosi University Responsivity improvement of Si-based NIR photodetector using reduced Graphene Oxide Mehrdad Naemi, Ali Rajabi, Mina Amirmazlaghani
۱۵ ۲۰۱۷
پنجمين كنفرانس الكترومغناطيس مهندسي ايران
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی توليد سيليكون متخلخل به منظور استفاده در مخابرات نوري

محمد رضوانی قطب

ابادی، مینا امیرمزلقانی

۱۶ ۲۰۱۷
سومين كنفرانس مهندسي مخابرات ايران
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی شبيه سازي آشكارساز فروسرخ در پنجره مخابراتي ۱۵۵۰ نانومتر بر پايه گرافن

ابولفضل ستوده، مینا امیرمزلقانی

پروژه های پژوهشی

عنوان انجام دهندگان سال سفارش دهنده Comments
۱ دستیابی به دانش فنی مبدل­های گسیلی-الکتریکی بر پابه تبدیل مستقیم در محیط مواد نیمه هادی   مینا امیرمزلقانی ۱۳۹۳  دانشگاه جامع امام حسین
۲ طراحی و ساخت آشکارساز امواج فروسرخ و سلول خورشیدی بر پایه گرافین به منظور تولید انبوه    مینا امیرمزلقانی ۱۳۹۴-۹۵  ستاد ویژه فناوری های نانو
۳ تولید گرافین با روش­های شیمیایی و لایه­نشانی آن بر روی بستر سیلیکونی به منظور ساخت قطعات نانوالکترونیکی بر پایه گرافین    مینا امیرمزلقانی ۱۳۹۴-۹۵ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی طرح پژوهشی
۴ طراحی و ساخت دستگاه لایه نشانی دورانی مینا امیرمزلقانی ۱۳۹۴-۱۳۹۶ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی طرح پژوهشی

دروس تدریس شده

عنوان دانشکده آغاز پایان
۱ الکترونیک ۱ برق ۱۳۹۳ تاکنون
۲ الکترونیک ۳ برق ۱۳۹۳ تاکنون
۳ کوانتوم الکترونیک برق  ۱۳۹۳ تاکنون
۴ افزاره های نیمه هادی برق ۱۳۹۴ تاکنون
۵ طراحی مدارات VLSI برق ۱۳۹۴
تاکنون
۶ آزمایشگاه الکترونیک ۱، ۲ و ۳ برق ۱۳۹۳ تاکنون