مینا امیرمزلقانی

استادیار

m.mazlaghani@srttu.edu

تلفن: 00982122970060

گروه: الکترونیک

زمینه های پژوهشی

موضوع
1نانوالکترونیک
2ادوات نیمه هادی
3آشکارسازهای فروسرخ و تراهرتز

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیدانشگاه محل تحصیلتاریخ اخذ
1دکترادانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی1392
2کارشناسی ارشددانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی1388
3کارشناسیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی1386

 

سوابق اجرایی

سمتمحلتاریخ
1مسئولآزمایشگاه نانوالکترونیک/ دانشگاه شهید رجایی1393-تاکنون
2مسئولآزمایشگاه لایه نازک / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی1388-1392
3 پژوهشگر Chalmers University 2013

 

عضویت در مجامع علمی و تخصصی

عنوانمحلتاریخ عضویت
1Young Leader committee of Asia Nano ForumTaiwan1392 – تا کنون

داوری مجلات

عنوان مجلهناشرتاریخ
1IEEE Electron Device LettersIEEE Exlplore(1392-تاکنون)
2Journal of Electrical and Computer Engineering Innovationsدانشگاه شهید رجایی(1393-تاکنون)
 3 IEEE Trans. on Nanotechnology IEEE Exlplore (1393-تاکنون)
4نشریه مهندسی برق تبریزدانشگاه تبریز1396
5نشریه صنایع الکترونیکصاایران1395

 

جوایز

عنوان
11. Ranked 1th among all students of Electrical Eng. at  K.N.Toosi university of Technology. (B.Sc.) 2007
2Ranked 1th among all students of Electrical Eng. at  K.N.Toosi university of Technology. (M.Sc.) 2009
3M.Sc. Education at K.N.Toosi university of Technology with honor
4Best reviewer award in 12th ISCEE
5Awarded for innovative projects in Nanotechnology in 6th Tehran Nanotechnology exhibition (2013)
6Iran representative at Asia Nano Forum for Young Scientist (ANFYS 2014), Japan.
7 Awarded for innovative projects in Nanotechnology in 6th Tehran Nanotechnology exhibition (2015)

مقالات مجلات

عنواننویسندگانمجلهسال چاپوضعیتPdf
1Memory Cell Using Modified Field Effect DiodeMina Amirmazlaghani,F. RaissiIEICE Journal2009چاپ شدهpdf
2Graphene-Si Schottky IR DetectorMina Amirmazlaghani, F.Raissi, O. Habibpour, J. Vukusic and J. StakeIEEE Journal of Quantum Electronics2013چاپ شدهpdf
3 Evaluation of Photodetection Properties of Graphene-Silicon Schottky IR DetectorFereshteh Ghahramani, Mina Amirmazlaghani & Farshid RaissiInternational Journal of Green Nanotechnology2013چاپ شدهpdf
4Design and Fabrication of Nano Graphene-Si Schottky Diode and Analyzing the Effect of Graphene on its PhotoresponsivityMina Amirmazlaghani, Farshid Raissi, Fereshteh Ghahramani and Mehdi KhajehJournal of Nano Composite1392چاپ شده
pdf
5Graphene-based Field Effect DiodeAbolfazl Sotoudeh, Mina AmirmazlaghaniSuperlattices and microstructures2018چاپ شده
6 طراحي و شبيه سازي سلول خورشيدي اتصال شاتكي گرافن/سيليكن شانه اي بر پايه فلزكاري نامتقارن به منظور افزايش بازدهي زینب پورمحمدی، عاطفه رحمانی نژاد، مینا امیرمزلقانی
 صنايع الكترونيك
 1396 چاپ شده 
7Simulation of IR Detector at Communication Window of 1550nm based on GrapheneAbolfazl Sotoudeh, Ali Rajabi, Mina AmirmazlaghaniJournal of Electrical and Computer Engineering Innovations (JECEI)2017چاپ شده

مقالات همایش‌ها

تاریخعنوان همایشمحل برگزاریعنوان مقالهاسامی همکارانPdf
16-9 March 20145thInternational Conference on NanostructuresKish Island, IranPhoto-detection Measurement Results of Graphene-Si Schottky Diode under Millimeter Electromagnetic RadiationsFarshid Raissipdf
220133rd Proceeding of Military Applications of NanotechnologyImam Hossein University, Tehran, Iran.Evaluation of Graphene Photodetection Properties as IR detectorFereshteh Ghahramani, Farshid Raissi & Hamed Mehrarapdf
3Feb 2015.21 Iranian Nuclear ConferenceUniversity of Isfahan, IsfahanDesign and Simulation of Radioisotopy Battery based on PtSi/Si Schottky DiodeHossein Zaki Dizajipdf
420156th Modern Warfare Defense ConferenceImam Hossein University, TehranTest and Measurement Setup for Milimeter and THz Electromagnetic Waves Detectrs used in Modern WarfareMehrara, Alireza Erfanian, Zahra Labbaf and Mohammad Larimianpdf
520156th Modern Warfare Defense ConferenceImam Hossein University, TehranNovel Detectors in MMW and THz regimesMohammad Larimian, Zahra Labbaf, Hamed Mehrara and Alireza Erfanianpdf
6 20158th International Electrical Engineering & Renewable Energy ConferenceMazandaran, IranDesign and simulation of p-n and p-i-n radioisotope batteries as Novel energy sourceZohre Moradi
pdf

 

720163rd National and 1st International Conference on Applied Researches in Electrical, Mechanical and Mechatronics EngineeringMalek Ashtar University of technology, Tehran, IranDesign, simulation and structural parameters optimization of Field Effect Diode (FED) using TCAD-SILVACO softwareDavood Eslamipdf
82016SPIE Photonics Europe 2016Brussels, Belgium.Room temperature W-band detector based on graphene diodepdf
92016Grapchina2016Qingdao, ChinaChemical Graphene Deposition on Si substrate: Different Method Implementation and Comparisonz. pourmohammadi, A. Akbari, A. Rahmani and M. Naemipdf
102016International Conference on Computer Aided Design for Thin-Film Transistor Technologies (IEEE)Beijing, ChinaSimulation and study of Double-Material Gate TFT in order to reduce sub-threshold swingRahmaninejad. Atefeh, Pour Mohammadi. Zeinabpdf
112016The 6th  Conference On Nanostructured Solar CellsSharif University, TehranDesign & Simulation of Graphene/Sillicon Schottky Junction Solar Cell for High EfficiencyPour Mohammadi. Zeinab, Rahmaninejad. Atefehpdf
122016The 6th  Conference On Nanostructured Solar CellsSharif University, TehranIncreasing the Graphene oxide conductance to improve the solar cell efficiencyPour Mohammadi. Zeinab, Rahmaninejad. Atefehpdf
 13 2017
2017 IEEE 4th (KBEI)
 دانشگاه علم و صنعت ایران ساختار جديد ترانزيستور دوقطبي پيوندي با آلاييدگي توسط ميدان الكتريكي علی رجبی، میناامیرمزلقانی
14201725th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)K.N.Toosi UniversityResponsivity improvement of Si-based NIR photodetector using reduced Graphene OxideMehrdad Naemi, Ali Rajabi, Mina Amirmazlaghani
152017
پنجمين كنفرانس الكترومغناطيس مهندسي ايران
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییتوليد سيليكون متخلخل به منظور استفاده در مخابرات نوري

محمد رضوانی قطب

ابادی، مینا امیرمزلقانی

162017
سومين كنفرانس مهندسي مخابرات ايران
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییشبيه سازي آشكارساز فروسرخ در پنجره مخابراتي 1550 نانومتر بر پايه گرافن

ابولفضل ستوده، مینا امیرمزلقانی

پروژه های پژوهشی

عنوانانجام دهندگانسالسفارش دهندهComments
1دستیابی به دانش فنی مبدل­های گسیلی-الکتریکی بر پابه تبدیل مستقیم در محیط مواد نیمه هادی  مینا امیرمزلقانی1393 دانشگاه جامع امام حسین
2طراحی و ساخت آشکارساز امواج فروسرخ و سلول خورشیدی بر پایه گرافین به منظور تولید انبوه   مینا امیرمزلقانی1394-95 ستاد ویژه فناوری های نانو
3تولید گرافین با روش­های شیمیایی و لایه­نشانی آن بر روی بستر سیلیکونی به منظور ساخت قطعات نانوالکترونیکی بر پایه گرافین   مینا امیرمزلقانی1394-95دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییطرح پژوهشی
4طراحی و ساخت دستگاه لایه نشانی دورانیمینا امیرمزلقانی1394-1396دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییطرح پژوهشی

دروس تدریس شده

عنواندانشکدهآغازپایان
1الکترونیک 1برق1393تاکنون
2الکترونیک 3برق1393تاکنون
3کوانتوم الکترونیکبرق 1393تاکنون
4افزاره های نیمه هادیبرق1394تاکنون
5طراحی مدارات VLSIبرق1394
تاکنون
6آزمایشگاه الکترونیک 1، 2 و 3برق1393تاکنون