Mr.Seifouri

  •   محمود صيفوري – دانشيار
  • دکتری تخصصی برق – الکترونیک نوری
  •  mahmood.seifouri@sru.ac.ir
  • تلفن : ۰۰۹۸۲۱۲۲۹۷۰۰۶۰
  • فکس : ۰۰۹۸۲۱۲۲۹۷۰۰۳۳
  •  گروه : مهندسی  الکترونیک

زمینه های پژوهشی

موضوع
۱ الکترونیک نوری
۲ فيبر نوري
۳ ادوات فوتونيك و فوتونيك كريستال

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی دانشگاه محل تحصیل تاریخ اخذ
۱ دکتری UWCC  انگلستان ۱۳۶۸
۲ کارشناسي UWCC  انگلستان ۱۳۶۴

 

سوابق اجرایی

سمت محل تاریخ
۱ مدیر گروه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تیر ماه ۹۲ تا دي ماه ۹۶

داوری مجلات

عنوان مجله ناشر تاریخ
۱ Sensor Letters   ۱۳۹۳
۲ International Journal of Electronics ۱۳۹۳
۳ Neural Computing and Applications ۱۳۹۲
۴ Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering ۱۳۹۳

 

S.Olyaee, M. Seifouri, E. Azimi, V. Dhasarathan “Design and Numerical Analysis of an All-optical 4-channel Power Splitter in E, S, C, L, and U Bands via Nano-line Defects in Photonic Crystal”  Journal of optical communications, 2018
Fallahi, M. Seifouri, “Design of a high-quality optical filter based on 2D photonic crystal ring resonator for WDM systems” Journal of optical communications, 2018
Fallahi, M. Seifouri, “Design of an Improved Optical Filter Based on Dual-Curved PCRR for WDM Systems” Journal of Optoelectronical Nanostructures,Vol:2, No:3, 2017 pp. 45-55
Seifouri , V. Fallahi, S. Olyaee, “Ultra-high-Q optical filter based on photonic crystal ring resonator” Photonic Network Communications (Springer), Vol:35, Issue:2, 2017, pp.225-230
Fallahi, M. Seifouri, “A new design of a 4-channel optical demultiplexer based on photonic crystal ring resonator using a modified Y-branch” OPTICA APPLICATA, 2017
Seifouri, P. Amiri, A. Dadras, “A Transimpedance Amplifier for Optical Communication Network Based on Active Voltage-Current Feedback” Microelectronics journal(Elsevier) , Vol:67, 2017, pp. 25-31
Fallahi, M. Seifouri, S. Olyaee, H. Alipour- Banaei, “Four-channel optical demultiplexer based on hexagonal photonic crystal ring resonators” Optical Review (Springer) , Vol:24, 2017, pp. 605-610
Seifouri, S. Olyaee, M. Dekamin, R. Karami, “Dispersion compensation in optical transmission systems using high negative dispersion halcogenide/silica hybrid microstructured optical fiber” Optical Review (Springer), Vol:24, 2017, pp. 318-324
Alizadeh, M. seifouri, “Dispersion engineering of highly nonlinear rib waveguide for mid-infrared super continuum generation” OPTIK (Elsevier), Vol: 140, 2017, pp. 233-238
Seifouri, R. Sharaf, “Symmetric metal nanogratings and horned shape extended pads to enhance light transmission of plasmonic metal-semiconductor-metal photodetector” Opt Quant Electron, Vol: 49, Issue: 4, 2017, pp. 1-13
Karimi, M. seifouri, S. Olyaee, M. Chitsazian, M. Alizadeh, “Numerical analysis of a circular chalcogenide/silica hybridnanostructured photonic cyistal fiber for the purpose of dispersion compensasion” Int.j.numer.model, Vol: 30, Issue: 3, 2017, pp. 1-11
Seifouri, M. Alizadeh, “Supercontinuum generation in a highly nonlinear Chalcogenide/ MgF2 Hybrid photonic crystal fiber” International Journal of Optics and Photonics (IJOP), Vol:12, No. 1, Winter-Spring, 2018, pp. 69-78
Seifouri, S. Olyaee, R. Karami, “A New Design of As2Se3 Chalcogenide Nanostructured Photonic Crystal Fiber for the Purpose of Supercontinuum Generation” Current Nanoscience, Vol:13, Issue: 2, 2017, pp. 202-207
Olyaee, M. Seifouri, A. Nikousohbat, “Hexagonal-circular and square-hexagonal index-guiding photonic crystal fiber” The Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mechatronics, Issue: 49, 2016, pp. 13-18
Rakideh, M. Seifouri, M.Amiri, “A folded cascade-based broad band transimpedance amplifier for optical communication systems” Microelectronics journal (Elsevier), Vol: 54, 2016, pp. 1-8
Mohsenirad, S. Olyaee, M. Seifouri, “Design of a new two-dimensional optical biosensor using photonic crystal waveguides and a nanocavity” PLM, Vol: 5, Issue: 1, 2016, pp. 51-56
Olyaee, M. Seifouri, H. Mohsenirad, “Label-free detection of glycated haemoglobin in human blood using silicon-based photonic crystal nanocavity biosensor” Journal of Modern optics, Vol:63 Issue: 13, 2016, pp. 1274-1279

س. عليايي، م. صيفوري، ع. نيكوصحبت ،” فيبر بلور فوتوني با ساختار دايروي –هشت ضلعي با پاشندگي رنگي ، تلفات ساختار و اثر غير خطي پايين ” ، نشريه مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران ، تابستان۹۵، سال ۱۴، شماره۲۰

م. صيفوري، ر. كلهر ،” ارائه ساختاری جدید از فیبر بلور فوتونی به منظور بهبود تولید طیف ابرپیوستار ” ، فصلنامه صنايع الكترونيك ايران، بهار۹۵، دوره۷، شماره۱

Seifouri, M. Dekamin S. Olyaee, “A new circular chalcogenide/silica hybrid microstructured opticalfiber with high negative dispersion for the purpose of dispersion compensation” OPTIK, Vol:126, Issue: 21, 2015, pp. 3093-3098

M. Seifouri, P.Amiri, M.Rakideh, “Design of broadband transimpedance amplifier for optical communication systems”, Microelectronics Journal (Elsevier), 2015
 S. Olyaee,M. Seifouri, A. Nikoosohbat, Shams Esfand Abadi. “Low Nonlinear Effects Index-Guiding Nanostructured Photonic Crystal Fiber” , International Journal of Chemical, Nuclear, Metallurgical and Materials Engineering , 2015
M. Seifouri, S. Olyaee, M. Dekamin, “A New Design of As2Se3 Chalcogenide Glass Photonic    Crystal Fiber with Ultra-Flattened Dispersion in Mid-Infrared  Wavelength Range” Majlesi Journal of Electrical Engineering, 2014
P. Amiri, Kouhestani, M. Seifouri, THD Analysis in closed loop analog PWM class-D amplifiers”,JECEI, 2014
 M. Seifouri, S. Olyaee, M. Dekamin, “Chalcogenide As2Se3 multi cladding microstructured optical fiber with high nonlinearity and flattened dispersion in mid-infrared range”, International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering, 2014
 M.Seifouri, et al.” Simulation of  the Optimized Structure of a Laterally Coupled Distributed Feedback (LC-DFB) Semiconductor Laser Above Threshold” ETASR, 2013
م . صيفوري، پرويز اميري،  ركيده ،”طراحی و شبیه سازی تقویت کننده آر جی سی با پهنای باند ۹ گیگا هرتز و بهره ۶۰ دی بی در تکنولوژی ۰٫۱۸ میکرون  برای سیستم­های مخابرات نوری” فصلنامه صنايع الكترونيك ايران،۹۲
 M.Seifouri, et al. “Performance analysis of selective partial update normalized least mean squares algorithm over an adaptive incremental network” IJECE, 2012
M.Seifouri, et al. “ Numerical analysis of SHB effects in laterally-coupled distributed feedback (LC-DFB) lasers” ETASR, 2012
M.Seifouri, et al. “Design of multi-layer optical fibers with ring refractive index to reduce dispersion and increase bandwidth in broadband optical networks” ETASR, 2012

مقالات همایش‌ها

تاریخ عنوان همایش محل برگزاری عنوان مقاله اسامی همکاران Pdf
۱ Oct. 2014 ICN 2014 Turkey Low Chromatic Dispersion and Confinement  Loss Nano Photonic Crystal Fiber S. Olyaee, M. Seifouri, A. Nikosohbat
۲ May 2017 RIAPA-LDS 2017 Tabriz Design and Analysis of Plasmonic Switch at mid-IR Wavelengths with Graphene Nano- Ribbons M. Seifouri, and F. Moradiani
۳ فروردين ۱۳۹۶ پنجمين كنفرانس الكترومغناطيس مهندسي ايران تهران طراحی یک فیلتر نوری جدید مبتنی بر تشدیدگر حلقوی کریستال فوتونی وحيد فلاحي، محمود صيفوري، حامد عليپور بنائی
۴ فروردين ۱۳۹۶ پنجمين كنفرانس الكترومغناطيس مهندسي ايران تهران بهبود افت الحاقی در دی مالتی پلکسر ۸ کاناله با موجبر مخروطی و پاسخ طیفی مسطح مريم احمدوند، محمود صيفوري، سعيد عليايي
۵  فروردين ۱۳۹۶ پنجمين كنفرانس الكترومغناطيس مهندسي ايران تهران  حسگر زیستی فیبر کریستال فوتونی جدید با استفاده از تشدید پلاسمون سطح مليحه عظيمي روييني، محمود صيفوري، سعيد عليايي
 ۶ اسفند ۱۳۹۵ سومین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران تهران طراحی و شبیه‌سازی عددی تقسیم‌ساز (اسپلیتر) توان چهار کاناله تمام نوری در باندهای يو و ال و سي و ايي واس با ایجاد نقصهای خطی در بلور فوتونی سعيد عليايي، محمود صيفوري،ابراهيم عظيمي سوراني
 ۷ خرداد ۱۳۹۵ هشتمين همايش ملي آموزش تهران آموزش (دي) مالتي پلكسر هاي نوري بر اساس توري آرايه موجبري و تحليل هندسي و رياضي توان نوري آن مريم احمدوند، محمود صيفوري
۸ شهریور ۱۳۹۴ The 4rd Iranian Conference on Optics & Laser تهران Design of a New Biosensor Device based on photonic crystal Waveguide and Nanocavity حمیده محسنی­راد ، سعید علیائی، محمود صیفوری pdf
۹ مرداد، ۱۳۹۴ دومين كنگره بين المللي مهندسي برق تهران بهبود طيف ابر پيوستار بر اساس شيشه هاي چلكوجنايد ناخالص شده با خاك نادر محمود صیفوری ، پرویز امیری ، چیت سازیان pdf
۱۰ مرداد، ۱۳۹۴ دومين كنگره بين المللي مهندسي برق تهران بهينه سازي پاشيدگي رنگي و تلفات در فيبر هاي نانو ساختار مبتني بر لكوجنايد محمود صيفوری ، سعید عليائي ، كرمی pdf
۱۱ مرداد، ۱۳۹۴ دومين كنگره بين المللي مهندسي برق تهران بهينه سازي توليد طيف ابرپيوستار در فيبر هاي كريستال فوتوني از جنس سيليكا با ضريب خطي خيلي بالا  محمود صیفوری ، پرویز امیری ، علیزاده
۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۴ هشتمين همايش ملي آموزش تهران آموزش شبیه سازی تولید طیف ابرپیوستار در فیبر بلور فوتونی  محمود صیفوری ، رحمان کلهر
۱۳ ۲۰۱۴،July ۲nd International Conference on Nanotechnology, Istanbul University Turkey Low Chromatic Dispersion and Confinement Loss Nano Photonic Crystal Fiber  S. Olyaee, M. Seifouri, and A. Nikoosohbat
۱۴ مرداد، ۱۳۹۳ کنفرانس مهندسی برق مجلسی مجلسی ارائه ساختار جدید فیبر بلور فوتونی جهت ایجاد پروفایل پاشندگی تخت ونزدیک صفر  محمود صیفوری ، رحمان کلهر
۱۵ مرداد، ۱۳۹۲ پنجمين کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران گناباد Optical Pulse Propagation Using the Beam Propagation Method  محمود صیفوری، درويش و امامي فر
۱۶ دی، ۱۳۹۲ اولين همايش ملي مهندسي برق ايران بندر گز  طراحی و شبیه سازی تقویت کننده امپدانس انتقالی برای سیستم های مخابرات نوری ۱۰ گیگا  م . صيفوري، پرويز اميري، م. ركيده
۱۷   بهمن،۱۳۹۱  نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران زاهدان شبیه ­سازی وابستگی دمایی طیف گسیل خودبه­خود تقویت شده در لیزر نیم­رسانا محمود صیفوری، شهشهاني ، فسنقري  
۱۸  دي ۱۳۹۱  اولین کنفرانس مهندسی الکترومغناتیس ایران تهران شبیه سازی ساختار بهینه شده لیزر نیمه رسانا با فیدبک توزیع شده و جفت شدگی جانبی  محمود صیفوری، شهشهاني ، فرجي

پروژه های پژوهشی

عنوان انجام دهندگان سال سفارش دهنده Comments
۱ طراحي و شبيه سازي فيلتر نوري با استفاده از تشديد گر حلقوي به منظور استفاده در ساختار دي مالتي پلكسر نوري مبتني بر كريستال فوتوني  محمود صيفوري ۱۳۹۶ طرح پژوهشي
۲ سوئیچ‌های تمام نوری مبتنی بر تشدیدگرهای حلقوی کریستال فوتونی  محمود صيفوري ۱۳۹۶ طرح پژوهشي
۳ AVR طراحی و ساخت یک سیستم غلظت سنج با نور مرئي و ميكروكنترلر  محمود صیفوری ۱۳۹۲  طرح پژوهشی
۴ AVRطراحی و ساخت یک ربات چند منظوره با استفاده از میکروکنترلر محمود صیفوری ۱۳۹۱  طرح پژوهشی
۵ طراحی و ساخت یک سیستم انتقال داده با استفاده از پرتو مادون قرمز محمود صیفوری ۱۳۹۰  طرح پژوهشی
۶ مطالعه و بررسی شبکه های نوری به منظور طراحی محمود صیفوری ۱۳۹۰  طرح پژوهشی

کتاب ها

تصویر جلد عنوان سال چاپ
 ۱  seifouri_1

Optoelectronic Devices & Systems,Translation

 Published by SRTTU Press

۱۳۸۹  
 ۲  seifouri_2 Optoelectronics (Translation), Published by IUST Press ۱۳۷۸  

دروس تدریس شده

عنوان دانشکده آغاز پایان
۱ تئوری و تکنولوژی ساخت قطعات نیمه هادی دانشکده مهندسی برق ۱۳۸۶ تاکنون
۲ فیبر نوری دانشکده مهندسی برق ۱۳۸۶ تاکنون
۳ شبکه های نوری دانشکده مهندسی برق ۱۳۸۶ تاکنون
۴ فیزیک الکترونیک دانشکده مهندسی برق ۱۳۸۶ تاکنون
۵ الکترونیک ۱ و ۲ و ۳ دانشکده مهندسی برق ۱۳۸۶ تاکنون
۶ زبان تخصصی دانشکده مهندسی برق ۱۳۸۶ تاکنون

تب خالی. صفحه را برای افزودن محتوا ویرایش کنید.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.