محمد حسین مقامی

استادیار

  • ایمیل: mhmaghami@sru.ac.ir
  • تلفن: ۰۰۹۸۲۱۲۲۹۷۰۰۶۰
  • فکس: ۰۰۹۸۲۱۲۲۹۷۰۰۳۳
  • گروه: الکترونیک

زمینه های پژوهشی

موضوع
۱ ریزسیستم های قابل کاشت در بدن
۲ مبدل های داده
۳ طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی دانشگاه محل تحصیل تاریخ اخذ
۱ دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۱۳۹۳
۲ کارشناسي ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۳۸۸

 

سوابق اجرایی

سمت محل تاریخ
۱ استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ۱۳۹۵-تاکنون

 

عضویت در مجامع علمی و تخصصی

عنوان محل تاریخ عضویت
۱ کمیته ایمپلنت مغزی – ستاد توسعه علوم شناختی ایران ۱۳۹۴- تا کنون
۲ انجمن مهندسی برق و الکترونیک (IEEE) آمریکا ۱۳۸۵- تا کنون

داوری مجلات

عنوان مجله ناشر تاریخ
۱ IEEE Transactions on Industrial Electronics IEEE ۱۳۹۵
۲ IEEE Design and Test of Computers IEEE ۱۳۹۵
۳ International Journal of Circuit Theory and Application  John Wiley and Sons Inc ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴ Microelectronics Journal Elsevier ۱۳۹۲-۱۳۹۶

 

جوایز

عنوان
۱ دریافت پژوهانه از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF) برای انجام پروژه طراحی سیستم ثبت سیگنال­های الکتریکی به روش ECoG
۲ دریافت اعتبار پژوهشی برای انجام پروژه طراحی پایانه تحریک برای یک پروتز بینایی از Canada Research Chair on Smart Medical Devices, and Microsystems Strategic Alliance of Quebec (ReSMiQ)
۳ کاندیدای بهترین مقاله دانشجویی کنفرانس معتبر IEEE ISCAS 2014 و دعوت شدن برای ارسال نسخه کامل مقاله به IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems, Special Issue on ISCAS 2014

مقالات مجلات

عنوان نویسندگان مجله سال چاپ وضعیت
۱ A High-Data-Rate Area-Efficient Uni-Pulse Harmonic Modulation Transmitter for Implantable Neural Recording Microsystems M. Zinaty, P. Amiri, and M. H. Maghami  Journal of Circuits, Systems and Computers (JCSC) Mar. 2020 پذیرفته شده
۲ Compact, Programmable, Two-Stage Configuration for Implantable Biopotential Recording Amplifiers M. H. Maghami, and A. M. Sodagar
 Journal of Circuits, Systems and Computers (JCSC) Dec. 2019 پذیرفته شده
۳ A Low-Voltage Bulk-Driven Differential CMOS Schmitt
Trigger with Tunable Hysteresis
A. Nejati, Y. Bastan, P. Amiri and M. H. Maghami  Journal of Circuits, Systems and Computers (JCSC) Jul. 2019 چاپ شده
۴ Versatile Stimulation Back-End with Programmable Exponential Current Pulse Shapes for a Retinal Visual Prosthesis M. H. Maghami, A. M. Sodagar and M. Sawan IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering (TNSRE) Nov. 2016 چاپ شده
۵ Analysis and design of a high-compliance ultra-high output resistance current mirror employing positive shunt feedback M. H. Maghami, A. M. Sodagar and M. Sawan International Journal of Circuit Theory and Applications (IJCTA) Dec. 2015 چاپ شده
۶ Visual Prostheses: The Enabling Technology to Give Sight to the Blind M. H. Maghami, A. M. Sodagar, A. Lashay, H. Riazi Esfahani and M. Riazi Esfahani Journal of Ophthalmic and Vision Research (JOVR) Oct.-Dec. 2014 چاپ شده
۷  Low-Power, Low-Voltage, Dual-Output, Second Generation Current Conveyor and Its Application in Low-Pass Filter Design  M. H. Maghami and A. M. Sodagar  Journal of Circuits, Systems and Computers (JCSC)  Jun. 2013  چاپ شده
۸  A hybrid CT/DT double-sampled SMASH Σ∆ modulator for broadband applications in 90 nm CMOS technology  M. H. Maghami and M. Yavari  Journal of Analog Integrated Circuits and Signal Processing  Oct. 2012  چاپ شده
۹  Low-Voltage Double-Sampled Hybrid CT/DT SD modulator for Wideband Applications  M. H. Maghami and M. Yavari   Journal of Circuits, Systems and Computers (JCSC) Dec. 2010  چاپ شده

مقالات همایش‌ها

تاریخ عنوان همایش محل برگزاری عنوان مقاله اسامی همکاران
۱ May 2017 ۳۰th Annual IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering کانادا Design, Fabrication, and Test of Flexible Thin-Film Microelectrode Arrays for Neural Interfaces M. S. Nahvi, F. Akbari Boroumand, M. H. Maghami, A. M. Sodagar, A. Shojaei, and, J. Mirnajafi-Zadeh
۲ May 2017 ۳۰th Annual IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering کانادا Compact, Battery-Powered, Eight-Channel Micro-Electrocorticography (µECoG) System A. Faizi-nejad, A. Kia, M. H. Maghami, S. Nasiri, R. Mohammadi, A. Shojaei, M. Rezaie, Y. Khazaei, J. Mirnajafi-Zadeh, E. Nadimi, and A. M. Sodagar
۳ ۲۰۱۴ ۱۰th IEEE Conference on Biomedical Circuits and Systems سوئیس  A Noncoherent Low-Power High-Data-Rate BPSK Demodulator and Clock Recovery Circuit for Implantable Biomedical Devices M. Karimi, M. H. Maghami, M. Faizollah and A. M. Sodagar
۴ ۲۰۱۴ IEEE Intl. Symp. on Circuits and Systems استرالیا Biphasic, Energy-Efficient, Current-Controlled Stimulation Back-End for Retinal Visual Prosthesis M. H. Maghami, A. M. Sodagar and M. Sawan
۵ ۲۰۱۲ ۳۴th IEEE Annual
International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
آمریکا Programmable High-Output-Impedance, Large-Voltage Compliance, Microstimulator for Low-Voltage Biomedical Applications S. Farahmand, M. H. Maghami and A. M. Sodagar
۶ ۲۰۱۱ ۱۸th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems لبنان Fully-Integrated, Large-Time-Constant. Low-Pass, Gm-C Filter Based on Current Conveyors M. H. Maghami and A. M. Sodagar
۷ ۲۰۱۰ ۵th IEEE European Conference on Circuits and Systems for Communications صربستان Hybrid CT/DT Resonation-Based Cascade SD Modulator for Wideband Low-voltage Applications M. H. Maghami and M. Yavari
۸ ۲۰۰۹ ۱۶th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems تونس A Double-Sampled Hybrid CT/DT SMASH SD Modulator for Wideband Applications M. H. Maghami and M. Yavari
۹  ۲۰۰۹  IEEE Intl. Symp. on Circuits and Systems  تایوان  Multirate Double-Sampling Hybrid CT/DT Sigma-Delta Modulators for Wideband Applications  M. H. Maghami and M. Yavari
۱۰  ۲۰۰۹  ۶th Nanotechnology Iranian Student Conference  تهران  Design and Simulation of CT/DT Sigma-Delta Modulators for Broadband Applications in 90nm CMOS Technology  M. H. Maghami, S. Khatami and M. Yavari
۱۱  ۲۰۰۸  ۱۵th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems  مالت  Simulation-Equation-Based Methodology for Design of CMOS Amplifiers Using Geometric Programming  M. H. Maghami, F. Inanlou and R. Lotfi
۱۲  ۲۰۰۷  ۱۵th Iranian Conference on Electrical Engineering  تهران  Automatic Design of High-Performance Operational Amplifiers Using Geometric Programming   M. H. Maghami, F. Inanlou and R. Lotfi