فرشید طهماسبی

استادیار

زمینه های پژوهشی

موضوع
1 استعدادیابی
2 روان شناسی ورزشی
3 رشد و تکامل حرکتی

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی دانشگاه محل تحصیل تاریخ اخذ
1
دکتری

(رتبه اول)

شهید بهشتی تهران 1388
2
کارشناسی ارشد

(رتبه اول)

شهید بهشتی تهران 1383
3
کارشناسی

(دانشجوی نمونه)

 کردستان  1379

 

سوابق اجرایی

سمت محل تاریخ
1 رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران 1393-تاکنون
2 رئیس شورای پژوهش اداره کل ورزش و جوانان استان تهران
3 عضو شورای راهبردی  اداره  کل ورزش و جوانان استان تهران
4 مشاور عالی ریاست مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان
5 مسئول کمیته رفتار حرکتی مرکز استعداد یابی مدارس سما
6 نائب رئیس هیات فوتبال استان تهران هیات فوتبال استان تهران 1394 تا کنون

 

عضویت در مجامع علمی و تخصصی

عنوان محل تاریخ عضویت
1 عضو انجمن روانشناسی ورزش کشور ایران 1392 – تا کنون
2 عضو کانون مربیان فوتبال کشور ایران 1391
3
عضو کمیته علمی و فناوری  مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان
ایران 1391

داوری مجلات

عنوان مجله ناشر تاریخ
1 رفتار حرکتی پژوهشگاه علوم ورزشی (1392-تاکنون)
2 مطالعات روان شماسی ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی (1393-تاکنون)
3 مدیریت و رفتار حرکتی دانشگاه مازنداران 1394
4 رفتار حرکتی دانشگاه تهران 1395

 

جوایز

عنوان
1 تست تست تست تست
2 تست تست تست تست
3 تست تست تست تست

مقالات مجلات

عنوان نویسندگان مجله سال چاپ وضعیت Pdf
1 بررسی امتیاز میزبانی در لیگ برتر فوتبال ایران دکتر فرشید طهماسبی المپیک
1390

شماره 4

چاپ شده pdf
2 اثر سن، جنسیت و نوع رشته ورزشی بر کاربرد یادگیری مشاهده ای در ورزشکاران نخبه دکتر فرشید طهماسبی پژوهش در علوم ورزشی پژوهش در علوم ورزشی چاپ شده pdf
3 ارتباط بین کارکردهای یادگیری مشاهده ای و اعتمادبنفس در ورزشکاران نخبه دکتر فرشید طهماسبی علوم ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1390

شماره 6

چاپ شده pdf
4 تاثير يادگيري مشاهده اي، تصوير سازي و تركيب آنها بر آموزش مهارت شوت فوتبال دکتر فرشید طهماسبی آموزش تربيت بدني
پاييز 1391

سال اول- شماره 1

چاپ شده
5  رابطه بین سرسختی ذهنی و آمادگی جسمانی در دانشجویان دختر دکتر فرشید طهماسبی  مطالعات روانشناسی ورزش
زمستان 1391

شماره 2

چاپ شده
6  اثر نوع مهارت  (باز و بسته) بر کاربرد کارکردهای یادگیری مشاهده ای در ورزشکاران نخبه زن و مرد ایرانی دکتر فرشید طهماسبی  رفتار حرکتی
پائیز 1392

سال پنجم- شماره 13

چاپ شده
7  مقایسه اثرات ابعاد تصوير سازي ذهنی و تمركز توجه بر اكتساب، يادداري وانتقال تكليف دارت دکتر فرشید طهماسبی  پژوهش در علوم ورزشی  1388 زمستان چاپ شده
8  ارتباط مهارت های روانی با شدت آسیب های بازیکنان فوتبال تیم های تهرانی لیگ برتر ایران دکتر فرشید طهماسبی  پژوهش درمدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
پائیز و زمستان 1392

سال سوم- شماره 6

چاپ شده
9  تاثیر آسیب دیدگی بر نیمرخ حالات خلقی بازیکنان فوتبال تیم پرسپولیس ایران دکتر فرشید طهماسبی  رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی
بهار 1393

سال ششم- شماره 1

چاپ شده
10  تاثیر تصویرسازی فعال و غیرفعال بر اکتساب و یادگیری مهارت پرتاب دارت دکتر فرشید طهماسبی  فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان
تابستان 1393

شماره 24

چاپ شده
11  تاثیر حرکات موزون رشدی بر مبنای مدل گالاهو  بر رشد مهارت های بنیادی دستکاری دکتر فرشید طهماسبی  رفتار حرکتی و روان شناسی ورزش  پاییز و زمستان 1391 چاپ شده
12  تاثیر فعالیت های تربیت بدنی در مدارس بر رشد کمی و کیفی ضربه پا در دانش آموزان پسر دکتر فرشید طهماسبی  پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی  بهار و تابستان 1394 چاپ شده
13  مقایسه سلامت روانی مردان سالمند در سه گروه ورزشکار، فعال و غیرفعال دکتر فرشید طهماسبی  مجله سالمندی ایران  تابستان 94 چاپ شده
14  بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه توانایی تصویرسازی ورزشی دکتر فرشید طهماسبی  مطالعات راهبردی ورزش و جوانان  پذیرش
آسیب ورزشی در ارتباط با ویژگی های شخصیتی کشتی گیران نخبه ایران دکتر فرشید طهماسبی رشد و یادگیری حرکتی پذیرش

مقالات همایش‌ها

تاریخ عنوان همایش محل برگزاری عنوان مقاله اسامی همکاران Pdf
1 91/2/27 چهارمین همایش ملی آموزش تهران کارکردهای یادگیری مشاهده ای در ورزشکاران نخبه pdf
2 91/5/27 چهارمین همایش ملی آموزش تهران اثر دستورالعملهاي آموزشي تمركز توجه (دروني و بيروني) بر يادگيري يك مهارت منتخب فوتبال pdf
3 91/2/14 همایش بین المللی پزشكي ورزشي ايران تهران تاثير الگودهي و راهبرد تركيب الگودهي با تصوير سازي بر اكتساب و يادداري شوت فوتبال pdf
4 14 فوریه 2010 The European congress if psychiatry Investigation of personality traits and mental health: comparison between athletes and nonathletes university students
5 آذر 1391 همایش ملی دانشجویی دانشگاه تهران اثر تمرين ريتميك بر حافظه عددي دانش آموزان كم توان ذهني
6 93/2/31 اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور تاثیر نوع الگودهی(ماهر و  زوجی) بر یادگیری مهارت طناب در افراد مبتدی و نیمه ماهر
7 93/2/31 اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور تاثیر سرعت نمایش مهارت بر یادگیری مهارت شوت بسکتبال
8 92/9/21 کنگره ملی – تخصصی علوم ورزشی: نیاز نسل فردا اثر سازماندهی تمرین بر رشد مهارت بنیادی پرتاب در دانش آموزان پسر مدارس ابتدایی
9 92/12/14 اولین همایش ملی دانشجویی رفتار حرکتی دانشگاه الزهرا (س) تاثیر تصویر سازی ذهنی فعال و غیرفعال بر اکتساب و یادگیری مهارت پرتاب دارت در دانشجویان دختر
10 93/11/11 نقش ورزش در نظام سلامت و توسعه پایدار مقایسه سرسختی ذهنی زنان و مردان ورزشکار در رشته های انفرادی
11 93/11/30 هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی Investigation of developmental intervention effects with the participation of parents on development of manipulative movement skills in preschool girls
12 94/2/16 هفتمین همایش ملی آموزش تاثیر تغییر دستورالعمل کانون توجه (درونی- بیرونی – کنترل) بر عملکرد سرعت دویدن 100 متر در مردان ورزشکار
13 94/2/16 هفتمین همایش ملی آموزش بررسی ارتباط بین سرسختی ذهنی و حداکثر اکسیژن مصرفی و لاکتات خون در دانشجویان دختر
14 94/2/16 هفتمین همایش ملی آموزش مقایسه خودکنترلی و کنترل عواطف در ورزشکاران و غیر ورزشکاران
15 94/7/8 همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی مقایسه تصویرسازی حرکتی دانش آموزان نابینای مطلق و بینا
16 94/7/16
همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
مقایسه تصویرسازی دیداری درونی و بیرونی دانش آموزان نابینای مطلق و بینا
17 94/2/24 دومین کنگره بین المللی علوم رفتاری بررسی مهارتهای روانی در ارتباط با آسیب های ورزشی در میان کشتی گیران تیم ملی ایران
18 94/2/24 دومین کنگره بین المللی علوم رفتاری ویژگی های شخصیتی به عنوان پیش بین آسیب های ورزشی در میان ورزشکاران نخبه رشته ووشو در لیگ برتر ایران
19 94/2/24 دومین کنگره بین المللی علوم رفتاری مقایسه نیمرخ حالات خلقی قبل و بعد از آسیب در سانداکاران لیگ برتر ایران
20 94/2/16 چهارمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی مقایسه سرسختی ذهنی زنان و مردان ورزشکار معلول در رشته های انفرادی
21 94/12/5 اولین همایش ملی علوم ورزشی اثر جنسیت بر واکنش نورون های آینه ای در شوت سه گام بسکتبال
22 94/9/26 اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی اثر جنسیت و ترتیب مشاهده الگوی ماهر و مبتدی بر واکنش نرون های آینه ای
23 94/9/26 اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی تاثیر تمرین نروفیدبک با تاکید بر برتری دستی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت
24 94/9/26 اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی تاثیر تمرینات بدنی ونروفیدبک بر یادگیری مهارت پرتاب دارت در افراد مبتدی
25 94/9/26 اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی اثر فعالیت جسمانی بر سلامت روانی مردان سالمند

پروژه های پژوهشی

عنوان انجام دهندگان سال سفارش دهنده Comments
1 بررسی امتیاز میزبانی در لیگ برتر فوتبال ایران   مجری اصلی 1390  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  طرح پژوهشی
2 اثر سن، جنسیت و نوع رشته ورزشی بر کاربرد یادگیری مشاهده ای و ارتباط آن با اعتمادبنفس در ورزشکاران نخبه  همکار طرح 1390  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی طرح پژوهشي
ارتباط بین سرسختی ذهنی و آمادگی جسمانی  و مقایسه آن در دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی همکار طرح 1392 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی طرح پژوهشی
بررسی ارتباط بین مهارتهای روانی و آسیب های ورزشی در ورزشکاران نخبه مجری اصلی 1393 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی طرح پژوهشی
بررسی ارتباط بین سرسختی ذهنی و حداکثر اکسیژن مصرفی و لاکتات خون در دانشجویان دختر همکار طرح 1393 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی طرح پژوهشی
تاثیر تغییر دستورالعمل کانون توجه (درونی- بیرونی- کنترل) بر عملکرد سرعت دویدن 100 متر در مردان ورزشکار مجری اصلی 1394 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی طرح پژوهشی
عوامل شخصیتی پیش بین در آسیب های ورزشی در بین ورزشکاران نخبه همکار طرح 1394 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی طرح پژوهشی

کتاب ها

تصویر جلد عنوان
زبان تخصصی ویژه دانشجویان رشته تربیت بدنی چاپ ششم انتشارات حتمی pdf
متون ورزشی  ویژه دانشجویان رشته تربیت بدنی چاپ اول انتشارات سروش pdf
677 واژه پرکاربرد در تربیت بدنی چاپ دوم انتشارات حتمی pdf
افزایش طبیعی قد (ترجمه) چاپ اول انتشارات حتمی
فیزیولوژی ورزش (ترجمه) چاپ اول انتشارات حتمی
طب فوتبال (ترجمه) چاپ اولپژوهشکده تربیت بدنی
مدیریت سازمانهای ورزشی چاپ اول عصر انتظار
راهنمای سلامت کارگر چاپ اول انتشارات حتمی
بانک آزمون یادگیری و کنترل حرکتی چاپ دوم  انتشارات علم و حرکت
بانک آزمون حرکت شناسی چاپ اول انتشارات حتمی
بانک آزمون فیزیولوژی ورزشی چاپ اول انتشارات فجر تهران
راهنمای سلامت زنان شاغل :  با تاکید بر ورزش و فعالیت بدنی چاپ اول انتشارات حتمی

دروس تدریس شده

عنوان دانشکده آغاز پایان
یادگیری حرکتی کنترل حرکتی –  رشد حرکتی-تد اصول و مبانی حرکت – زبان تخصصی- حرکت شناسی – روانشناسی ورزش-  فوتبال

راهنمایی و مشاوره دانشجویان کارشناسی ارشد 

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 1385 تاکنون
 تدریس زبان تخصصی رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکز 1388 1389
تدریس دروس یادگیری و رشد حرکتی- زبان تخصصی-روانشناسی ورزش و والیبال  دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بهبهان  1385 1386
تدریس دروس روان شناسی ورزش – یادگیری حرکتی – رشد و تکامل حرکتی آکادمی کمیته ملی المپیک 1380 1384
تدریس دروس نظری کلاسهای مربیگری اداره امور  ورزش قهرمانی تهران 1391 تا کنون

کارگاه‌های برگزار کرده

مکان زمان عنوان