نام و نام خانوادگی : علی بدری

درجه علمی: استادیار

  • ایمیل: ali.badri @ srttu.edu
  • تلفن: ۰۰۹۸۲۱۲۲۹۷۰۰۶۰
  • فکس: ۰۰۹۸۲۱۲۲۹۷۰۰۳۳
  • گروه: قدرت

زمینه های پژوهشی

شماره موضوع 
۱ بهره برداری و برنامه ریزی سیستمهای قدرت
۲ سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته
۳ شبکه های هوشمند و ریز شبکه ها

 

سوابق تحصیلی

  شماره مقطع تحصیلی دانشگاه محل تحصیل تاریخ اخذ
۱ دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۸۷
۲ کارشناسي ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۷۷
۳ کارشناسي دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۳۷۴

 

سوابق اجرایی

  شماره سمت محل تاریخ
۱ مدیر گروه قدرت  دانشگاه شهید رجایی ۹۲-۹۴
۲ مشاور انجمن علمی برق  دانشگاه شهید رجایی ۹۱-۹۳
۳ دبیراجرایی پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران دانشگاه شهید رجایی فروردین ۹۶
۴ دبیرعلمی کنفرانس شبکه های هوشمند ۹۶ دانشگاه شهید رجایی آذر ۹۶

 

عضویت در مجامع علمی و تخصصی

 شماره عنوان محل تاریخ عضویت
۱ انجمن شبکه هوشمند ایران ایران ۱۳۹۱ – تا کنون
۲ انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران ایران ۱۳۸۰ – تا کنون
۳ سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران ۱۳۸۸ – تا کنون

داوری مجلات

 شماره عنوان مجله ناشر تاریخ
۱ System Journal IEEE (۱۳۹۱-تاکنون)
۲ IJEPES Elsevier (۱۳۸۷-تاکنون)
۳ ECM Elsevier (۱۳۸۷-تاکنون)
۴ ASC Elsevier (۱۳۹۰-تاکنون)
۵ IJEEE دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۸۹-تاکنون)
۶ JECEI دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (۱۳۹۳-تاکنون)
۷ JOAPE دانشگاه محقق اردبیلی (۱۳۸۷-تاکنون)

 

جوایز

  شماره عنوان
۱ استاد نمونه -دانشگاه شهید رجایی سال ۹۲
۲ پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی برق- دانشگاه شهید رجایی سال ۹۱
۳ پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی برق- دانشگاه شهید رجایی سال ۹۳
۴ پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی برق- دانشگاه شهید رجایی سال ۹۴

مقالات مجلات

عنوان نویسندگان مجله سال چاپ وضعیت Pdf
۱ A short term decision making framework of an electricity retailer considering optimized charging model Badri, Hosseinpour International Transactions on Electrical Energy Systems ژانویه، ۲۰۱۶ چاپ شده pdf
۲ Security constrained pricing strategy of GenCos in oligopoly power markets considering risk Taheri, Rashidinejad, Badri Journal of association of electrical and electronics engineers تابستان، ۱۳۹۵ چاپ شده pdf
۳  A Survey on Mobile Energy Storage Systems (MESS): Applications, Challenges and Solutions Hosseini, Badri, Parvania Renewable and sustainable energy review جولای ۲۰۱۴ چاپ شده pdf

مقالات همایش‌ها

تاریخ عنوان همایش محل برگزاری عنوان مقاله اسامی همکاران Pdf
۱  دی ۱۳۹۴ شبکه هوشمند ۹۵ تهران Risk based optimal scheduling of virtual power plant using information gap decision theory Shafikhani, Badri pdf
۲ آبان، ۱۳۹۳ کنفرانس بین المللی برق تهران Day ahead scheduling for virtual power plant to participate in energy and spinning reserve markets Shaygan, Badri, Zandeneh pdf
۳  دی ۱۳۹۳ شبکه هوشمند ۹۳ تهران Optimal placement of parking lots and DGs to reduce distribution system losses with PSO Pirimoghadam, Badri pdf

پروژه های پژوهشی

عنوان انجام دهندگان سال سفارش دهنده Comments
۱ مدل سازی تعیین راهبرد پیشنهاد بهینه نیروگاه مجازی درحضور عدم قطعیت ها  علی بدری ۱۳۹۴ دانشگاه شهید رجایی  طرح پژوهشي
۲ بررسی مدلهای مختلف ارائه پیشنهاد بهینه شرکتهای نیروگاهی در سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته   علی بدری ۱۳۹۲  دانشگاه شهید رجایی طرح پژوهشي

1- مدارهای الکتریکی

۲- بررسی سیستمهای قدرت

۳- بهره برداری از سیستمهای قدرت

۴- سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته