شعبان علیاری شوره دلی

استاد یار

  • ایمیل: sh_alyari@srttu.edu
  • تلفن: 00982122970052
  • فکس:00982122970052
  • گروه:مکانیک خودرو

زمینه های پژوهشی

موضوع
1 گذر احتراق به انفجار

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی دانشگاه محل تحصیل تاریخ اخذ
 1 دکتری دانشگاه دولتی مسکو 1383
 2 کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 1373

 

سوابق اجرایی

سمت محل تاریخ
1 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 1376-تاکنون

 

عضویت در مجامع علمی و تخصصی

عنوان محل تاریخ عضویت

داوری مجلات

عنوان مجله ناشر تاریخ

 

جوایز

عنوان

مقالات مجلات

عنوان نویسندگان مجله سال چاپ وضعیت
1 Onset of ِDetonation in Polydispersed Fuel–Air Mixtures N.N. Smirnov , V.F. Nikitin,J. Khadem,Sh. Alyari-Shourekhdeli Proceedings of the Combustion Institute 2006 Published
2 Transitional Regimes of Wave Propagation in Metastable Systems N. N. Smirnov, V. F. Nikitin,Sh-Alyari-Shourekhdeli Combustion, Explosion, and Shock Waves 2008 Published
3 Investigation of Self-Sustaining Waves in Metastable Systems:Deflagration-to-Detonation Transition N. N. Smirnov, V. F. Nikitin,Sh. Alyari Shurekhdeli Journal of Propulsion and Power 2009 Published
4 Application of Roe’s Flux-DifferenceSplitting for Turbulent Reacting
Flow With k − ε Turbulence Model
 Shaban Alyari Shourehdeli, Mohammad Hossein Mesbahi  Applied Mechanics and Materials  2012  Published
 5  تعیین زاویه پاشش سوخت بهینه برای یک موتور اشتعال جرقه ای پاشش مستقیم با شبیه سازی عددی علی میر محمدی ، شعبان علیاری شوره دلی، سید عبدالله موسوی ، هادی بنایی بروجنی مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز  1393  چاپ شده
6 Studying Simultaneous Injection of Natural Gas and Gasoline Effect on Dual Fuel Engine Performance and Emissions A. Mirmohamadi, SH. Alyari shoreh deli and A.kalhor, International Journal of Automotive Engineering 2016 Published

مقالات همایش‌ها

تاریخ عنوان همایش محل برگزاری عنوان مقاله اسامی همکاران
1 14,May,1996 4th Annual Mechanical Engineering Conf. of ISME and Second Int. Mech. Eng. Conf. SHIRAZ Heat Transfer Characteristics of Laminar Flow of Paraffinic Hydrocarbon Oils in the Absorber Tube of a PTC M.ASHJAEE,S.A.SHOUREHDELI,M.JADIDI
2 27,خرداد,1375 چهارمين كنفرانس سالانه مهندسي  مكانيك انجمن مهندسان مكانيك ايران و دومين كنفرانس بين اللمللي مهندسي مكانيك شیراز استفاده از روش تخمين غيرخطي در تخمين پارامتر هاي موجود در مدل هاي سرعت سوزش سوخت هاي جامد شعبان علياري شوره دلي و مجتبي يوسفي
3 Apr,2003 كنفرانس لو ما نو سف مسکو محاسبه فرآیند های شیمیایی در مخلوط چند جزیی از گازهای ایده آل  شعبان علياري شوره دلي و والري فدرويچ نيكيتين 
4 Apr,2004 كنفرانس لو ما نو سف مسکو شبيه سازي عددي گسترش موج انفجار شعبان علياري شوره دلي و والري فدرويچ نيكيتين
5 2004 17th ONR Propulsion Metting MIT Onset of Detonation in Pulse Detonation Devices  N.N. Smirnov,  V.F. Nikitin, Sh. Alyari Shourehdeli
6 2004 Int. Conf. on Combustion and Detonation MOSCOW Deflagration to Detonation Transition in Gases: Scenario and Models N.N. Smirnov, V.F. Nikitin, Sh. Alyari Shourehdeli , J. C.  Legros  
7 2005 Int. Colloquium on Physics of Shock Waves, Combustion, Detonation and Non-equilibrium Process MINSK DDT in Metastable Media N.N. Smirnov,  V.F.Nikitin,J.khadem,   Sh. Alyari  Shourehdeli
8  1385 دهمين كنفرانس دينا ميك شاره ها  یزد  اثر اشتعال در يك ناحيه حلقه اي بر فرآيند گذر احتراق آشفته به انفجار  شعبان علیاری شوره دلی 
 2006 5th Int. Colloquium on  pulsed and continous detonation  MOSCOW 

Transient Combustion Phenomena in Polydispersed Fuel air Mixtures                 

 

N.N. Smirnov , V.F.Nikitin, J.Khadem,        Sh. Alyari Shourehdeli 
 10  2007

6th Asia Pasific Conf. on Combustion                         

 

NAGOYA

 

Polydispersed Fuel Air Mixture Combustion 

 

N.N. Smirnov, V.F. Nikitin, J. Khadem,Sh. Alyari Shourehdeli 
 11 19,بهمن,1389 اولين كنفرانس علوم حرارتي ايران  مشهد  الگوريتم نوين در طراحي تلمبه افشانكي تحت شرايط گذرا  شعبان علياري شوره دلي ، حسن آريا منش و محمد رضا علي گودرز 
 12  19,بهمن,1389 اولین کنفرانس علوم حرارتی ایران  مشهد  بررسی تجربی اثر  فاصله و نسبت انسداد صفحات ارفیس بر فرآیند گذر احتراق به انفجار  شعبان علياري شوره دلي ،ناصر شایگان و رسول قاسمي 
13 اسفند,1390 اولین همایش ملی شبیه سازي سیستم هاي مکانیکی اهواز شبیه سازي پراکندگی آلایندههاي هوا در تنگه هاي خیابانی مختلف
و عملکرد خروج آنها
شعبان علیاري شوره دلی، کامران مبینی ، یوسف شهولی کوه شوري
14 آذر,1390  چهارمين همايش ملي مهندسي مكانيك  خمینی شهر بررسي پراکندگي آلاينده هاي هوا در تنگه هاي خياباني و مقايسه آن با
داده هاي تجربي
یوسف شهولی کوه شوري، شعبان علیاري شوره دلی، کامران مبینی
15 خرداد,1391   چهارمین کنفرانس بین المللی سرمایش، گرمایش وتهویه مطبوع تهران بررسی عددی اثر نانو سیال آب-   برسیستم سرمایش خودروAL2O3 شعبان علیاري شوره دلی، کامران مبینی ، محمودرعنایی
16 اسفند,1390 دومین همایش ملی مهندسی مکانیک شیراز بررسی اثر ترم تخفیف ارتعاشی بر زهان انگیسش شعبان علیاری شوره دلی ، ناصر شایگان ، امین الله ویسی 
17 مهر,1391 کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فناوری های پیشرفته اصفهان بهینه سازي آلایندگی یکموتور احتراق داخلی بنزینی به وسیله تغییر در زمان  بندي دریچه هاي
ورودي با استفاده از شبیه سازي عددي
شعبان علیاري شوره دلی ، علی میرمحمدي ، سید عبدالله موسوي ، هادي بنایی بروجنی
18 مهر,1391 کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فناوریهای پیشرفته اصفهان بررسی اثر مدل سازي جرقه بر فرایند گذر احتراق آشفته به انفجار شعبان علیاري شوره دلی  ،امین الله ویسی ، مصطفی احمدي 
19 آبان,1391 اولین همایش ملی موتور های درونسوز سمنان (PFI) بررسی عددي تاثیر عوامل مختلف بر سطح آلایندگی یکموتور درون سوز پاششدر راهگاه ،شعبان علیاري شوره دلی ، علی میرمحمدي ، سید عبدالله موسوي هادي بنایی بروجنی
20 آبان,1391 اولین همایش ملی موتور های درونسوز سمنان (GDI) به پاشش مستقيم (PFI) تغيير الگوي پاشش سوخت يك موتور اشتعال جرقه اي پاشش در راهگاه ورودي ،شعبان علیاري شوره دلی ، علی میرمحمدي ، سید عبدالله موسوي هادي بنایی بروجنی
21 آبان,1391 اولین همایش ملی موتور های درونسوز سمنان كمينه كردن مصرف سوخت موتور بنزيني به روش بهينه سازي ديناميكي با استفاده DMSاز تكنيك  شعبان علیاری شوره دلی، صیاد نصیری،مصطفی احمدی، سید عبدالله موسوی
22 مهر,1393 اولین کنفرانس بین المللیو سومین کنفرانس ملی انجمن پیشرانش هوا فضایی ایران اصفهان روش ابداعی برای ایجاد مخلوط با نسبت هم ارزی مورد نظر در لوله انفجاری محمد حسین مصباحی، شعبان علیاری شوره دلی، علی میرمحمدی
23 اردیبهشت,1395 بيست و چهارمين همايش سالانه بين المللي مهندسي مكانيك ايران یزد بررسي عددي اثر صفحات ارفيس بر طول پيش از انفجار شعبان علياري شوره دلي ، ناصر شايگان ، يعقوب رستمي 
24 اردیبهشت، 1396 بيست و پنجمین همايش سالانه بين المللي مهندسي مكانيك ايران تهران مدلسازی ضرایب ایزنتروپیک در مدل یک بعدی تحلیل عملکرد اجکتور در حالت بحرانی شعبان علياري شوره دلي ، کامران مبینی ، علی عساکره

پروژه های پژوهشی

عنوان انجام دهندگان سال سفارش دهنده Comments
1 بررسی تجربی فرآیند گذر احتراق به انفجار  شعبان علیاری شوره دلی، محمد حسین مصباحی، علی میرمحمدی 1393 طرح پژوهشی

کتاب ها

تصویر جلد عنوان

دروس تدریس شده

عنوان دانشکده آغاز پایان
1 ترمو دینامیک مکانیک 1376 تاکنون
2 مکانیک سیالات مکانیک 1376 تاکنون
3 مقاومت مصالح مکانیک  1376  تاکنون
4 مکانیک محیط پیوسته مکانیک 1386 تاکنون
5 کاربرد سیالات و ترمو دینامیک پیشرفته در خودرو مکانیک 1390 تاکنون

کارگاه‌های برگزار کرده

مکان زمان عنوان