نام و نام خانوادگی: حامد ارزانی

درجه علمی: استادیار

 • ایمیل: h.arzani @ srttu.edu
 • تلفن: ۰۰۹۸۲۱۲۲۹۷۰۰۲۱
 • فکس: ۰۰۹۸۲۱۲۲۹۷۰۰۲۱
 • گروه: مهندسی ژئوتکنیک و آب

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی از سال ۱۳۷۱ با درجه استادیاری پایه ۱۵

متولد ۱۳۴۸ شهرستان آمل، متاهل و دارای دو فرزند

مدارج تحصیلی

– پذیرفته شده در مقطع کارشناسی عمران-عمران دانشگاه علم وصنعت در سال   ۱۳۶۶ و فارغ التحصیل سال ۱۳۷۱

– پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد عمران-سازه‌های هیدرولیکی دانشگاه علم وصنعت در سال ۱۳۷۱ و فارغ التحصیل سال ۱۳۷۳

– پذیرفته شده در مقطع دکترا عمران-گرایش آب، دانشگاه علم وصنعت در سال ۱۳۷۸ و فارغ التحصیل سال ۱۳۸۵

عضو هیات تحریریه نشریه علمی و پژوهشی” فناوری آموزش ” وابسته به دانشگاه شهید رجائی

داور چندین دوره جشنواره بین المللی خوارزمی و جوان خوارزمی

داور چندین رساله دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های مختلف

عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران از سال ۱۳۷۲

با صلاحیت طراحی پایه یک در رشته مهندسی عمران-عمران

 با صلاحیت نظارت پایه یک در رشته مهندسی عمران-عمران

 با صلاحیت اجرا پایه یک در رشته مهندسی عمران-عمران

سوابق اجرائی :

 • مهندس محاسب پلهای لویزان، تلو، ازگل، آبعلی درپروژه اتوبان آیت‌الله صدر تهران
 • مهندس محاسب در پروژه اسکله صیادی بوشهر و طراح دیوار وسپرهای فلزی ساحلی
 • ناظر پروژه عملیات نقشه‌برداری سایت بزرگ تفریحی-رفاهی شرکت نفت محمودآباد
 • سرپرست نظارت احداث ساختمانهای پست‌های برق و کانالهای بتنی انتقال قدرت در فرودگاه  بین المللی امام خمینی
 • مدیر پروژه اصلاح معابرهندسی در شهرداری منطقه ۱۳و۱۰و۱۹ تهران
 • طراح و سرپرست پروژه انتقال آب از قله کلکچال به سایت تلویزیونی جماران (تهران)
 • سرپرست پروژه و ناظر احداث دیوار درشهرک سینمائی غزالی
 • نظارت وطراحی پروژه جاده حراستی مرکز بعثت صداوسیما
 • نظارت اجرائی حدود۰۰۰/۲۰مترمربع ساختمانهای ساخته شده در سطح شهر تهران با توجه به صلاحیتهای مهندسی 

 

 1. Bayar, H. Arzani, R. Abbasnia, Y. Hamati. “Initial and periodic analysis of concrete dams with emphases on the structural safety of zayandehrud arch dam”International Journal of Engineering Science, Number 2a, Fall 1997, Vol 8.

 حامد ارزانی – محمد هادی افشار- محمد نجمائی مروری بر روشهای نقاط محدود و حل معادله دیفرانسیل جابجائی- پخش خطی نشریه بین‌المللی علوم مهندسی دانشگاه علم وصنعت شماره ۴ جلد ۱۶ سال ۱۳۸۴  

حامد ارزانی – محمد هادی افشار- محمد نجمائی روش حداقل مربعات گسسته بدون‌شبکه برای حل معادلات دیفرانسیل جابجائی-پخش  – نشریه بین‌المللی علوم مهندسی دانشگاه علم وصنعت شماره ۲ جلد ۱۸ سال ۱۳۸۶  

 حامد ارزانی – محمد هادی افشار یک روش اختلاف محدود تعمیم یافته دوبعدی برای حل معادلات دیفرانسیل پخشینشریه بین‌المللی علوم مهندسی دانشگاه علم وصنعت شماره ۸-۲ جلد ۱۹ سال ۱۳۸۷

 1. Arzani, A. Kaveh, M. Dehghan. “Adaptive node moving refinment in discrete least squares meshless method using charged system search” Scientia Iranica A (2014) 21(5), 1529-1538
 1. Arzani, A. Kaveh, M. Taheri. “Optimum two dimensional crack modeling in discrete least square meshless method by charged syatem search algorithmsAccepted as an “Resarch Note” for publicstion one of the issues of Scientia Iranica in International Journal of  Science and Technology. Transaction A:Civil Engineerin.

 

حامد ارزانی – سجاد رستمیان مدل ترک چسبنده با استفاده از روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته پذیرفته شده در نشریه پژوهشی شریف

حامد ارزانی-مهرشاد قربانزاده- مصطفی فکوری مدل بهینه مش بندی اجزاء محدود بکمک الگوریتم جستجوی سیستم ذرات باردار

Arzani, M. H. Afshar “Discrete Least Square Meshless Method for the solution of hyperbolic problems” Thirteenth Conference on Finite Elements for Flow Problems April 4-6,2005

کنفرانس بین المللی تحلیل جریانات بکمک اجزاء محدود در کشور انگلستان

Arzani, M. H. Afshar “Solution of Spillway Flow By Discrete Least Square Meshless Method” 2nd ECCOMASS Thematic Conference on Meshless Method. Grecce ,2007

Arzani, M. H. Afshar “Solving Poisson’s Equation By Discrete Least Square Meshless Method” XXVIII Boundary Elements and Other Mesh Reduction Method. WIT Press, ISBN: 1-84564-005-05, 2005

Arzani, M. Mobaraki and M. Torabi ” Discrete Least Squares meshless method for modelling 2D crack problems “III International Conference on Particle-based Methods: Fundamentals and Applications – PARTICLES 2013

سومین کنفرانس بین المللی روشهای متکی بر ذرات در اشتوتگارد آلمان

Hamed Arzani, Kamal Afrosha ” Modeling and analysis of crack in plane stress problems by discrete least square meshless methodbased on transprancy theorem “ International Conference on Researches in Science & Engineering.Istanbule Turkey 2016

 

 محمد هادی افشار- حامد ارزانیحداقل مربعات گسسته یک روش بدون شبکه حقیقی سمینار کاربرد شبیه سازی رایانه ای در مهندسی عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، ۲ و ۳ آذر ماه ۸۴

حامد ارزانی- محمد هادی افشار- سیدعلی زهرائیحل مسئله نشت از زیر سپر به روش تفاضل محدود و نقاط محدود هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۸-۲۰ اردیبهشت ۸۵

حامد ارزانی- محمود دهقان روش حداقل مربعات گسسته و خوش ترتیبی نقاط برای گسسته سازی بدون شبکه نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه اصفهان، ۱۹-۲۱ اردیبهشت ۹۱

 

 محمد مبارکی- حامد ارزانی- مهدی ترابی-محمد نیسی پورکاربرد روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته در تحلیل دوبعدی ترک در مسائل  الاستواستاتیک نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه اصفهان، ۱۹-۲۱ اردیبهشت ۹۱

حامد ارزانی- محمد هادی افشار   تقریب نقاط محدود برای تحلیل یک بعدی جریان روی سرریزها

سومین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، ۷-۱۳ اردیبهشت

 

حامد ارزانی- مهدی ترابی تحلیل الاستواستاتیک ترکهای صفحه ای تحت کشش بروش بدون شبکه …دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک، بابلسر ۱۰ آذرماه ۹۱

محمد مبارکی- حامد ارزانی محاسبه کمیت های مکانیک شکست در مسائل دوبعدی به روش حداقل مربعات گسستهچهارمین همایش مهندسی مکانیک، خمینی شهر، ۲۱-۱۹ اردیبهشت ۹۱

حامد ارزانی- مهرشاد قربانزاده تظریف تطبیقی اجزاء محدود بوسیله الگوریتم جستجوی ذرات باردار چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری

 حامد ارزانی- مهرشاد قربانزاده روش بهینه تظریف غنی سازی-جابجائی در اجزاء محدود چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری

 قراردادهای پژوهشی با صنعت

 بررسی اولیه و تحلیل مجدد رفتار استاتیکی و دینامیکی سد زاینده رود وزارت نیرو- سازمان مدیریت منابع آب ایران

طرحهای هادی شهرهای استان کردستان استانداری کردستان- دانشگاه شهید رجائی

مطالعات مرحله اول امکان سنجی طرح کانال تاسیسات شهری-شهرداری منطقه ۱۴ تهران- دانشگاه شهید رجائی

تحلیل جریان بر روی سرریز شوت سدها با استفاده از روش بدون شبکه وزارت نیرو (سازمان مدیریت منابع آب)- دانشگاه علم و صنعت ایران

همکاری با دانشگاه شهید رجائی از سال ۱۳۷۱ تا به حال در غالب تدریس دروس رشته مهندسی عمران در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد