رتبه بندی دانشگاههای دولتی در سال ۱۳۹۸ (منبع سیویلیکا)

دانشگاههای دولتی تاکنون تعداد ۴۵۵۴۵۱ مقاله کنفرانسی، ۷۴۲۴۷ مقاله ژورنالی و۵۱۴۸۳۷ مقاله در خارج از کشور منتشر نموده اند. در سال آماری ۱۳۹۷ دانشگاههای دولتی دارای ۶۳۹۶۰ عضو هیات علمی و ۱۰۱۹۳۱۴ دانشجو بودند.این مراکز تاکنون برگزار کننده ۱۴۸۴ همایش علمی کشور را بر عهده داشته اند و صاحب امتیاز ۷۵۸ ژورنال تخصصی داخل کشور هستند و ۵۶۸۰ شماره از این نشریات علمی را با موفقیت منتشر نموده اند. از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا کنون تعداد ۲۵۳۰۸ خبر رسمی از دانشگاههای دولتی در پایگاه اخبار علمی ثبت شده است. در این فهرست، که رتبه بندی ۱۴۳ دانشگاههای دولتی  در سال ۱۳۹۸ را نمایش می دهد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در جایگاه ۵۱ کشور قرار دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای https://www.uniref.ir/Ranking1 مراجعه کنید.