راه اندازی شبکه ملی دانشگاه

به حول و قوه الهی شبکه ملی در دانشگاه راه اندازی شد و برای انجام این مهم با همت دکتر اسماعیل پور معاون محترم اداری و مالی و نمایندگی سرکار خانم محبوبه صفرزاده و در انتها با پیگیریهای دکتر پازوکی عزیز دانشگاه دارای شبکه ملی شد.

این کار طی درخواستی به استانداری تهران شروع و پیگیریهای لازم بعمل آمد و درخواست لینک مربوطه به مرکز مخابرات شاهد ارسال شد و طی نامه نگاریها و پیگیریها قرارداد لینک با مرکز مخابرات شاهد بسته شد و طی دستور مداری طراحی شده در مرکز مخابراتی شاهد عملیات اجرای طرح در مرکز مخابراتی لطیفی – مرکز مخابراتی هفت تیر و تلفنخانه دانشگاه آغاز و خط مربوطه تا تلفنخانه و اتاق سرور دانشگاه کشیده شد و زوج سیم از مرکز لطیفی تحویل دانشگاه شد.

با تلاش جناب آقای پازوکی و آقای محمدی اصل از مخابرات شاهد مودم های مربوط به شبکه ملی کانفیگ و نصب شد و راه اندازی شبکه ملی دانشگاه بین دو مرکز مخابراتی لطیفی و هفت تیر و از مرکز لطیفی تا اتاق مخابرات جنب استخر دانشگاه بصورت فیبر نوری و خروجی E1 از SDH داخل دانشگاه بصورت انتقال با زوج سیم با نصب دو مودم واتسون داخل اتاق سرور با config های لازم و یکسان سازی پروتکل های هر دو سمت با سیستم های مخابراتی بصورت نرمال و در حال کار با ping از اتاق سرور دانشگاه تا استانداری با IP  اعلان شده تحویل گردید.

82607034-71759353