رئیس کتابخانه مرکزی خبر داد

بدینوسیله به اطلاع می رساند دسترسی به پایگاه علمی سیویلیکا از طریق آی پی دانشگاه برقرار شده است.

برای دریافت مقاله از این پایگاه از طریق آی پی دانشگاه وارد سایت سیویلیکا به آدرس زیر شوید.

https://www.civilica.com/  

سپس مقاله ی مورد در خواست خود را از طریق کاربر «دانشگاه شهید رجایی» و ثبت ای میل دانشگاهی دریافت نمایید.

برای اطلاع بیشتر می توانید راهنمای کاربران مراکز عضو را مطالعه فرمایید.

راهنمای کاربران مراکز عضو