رئیس دانشگاه شهید رجایی خبر داد

شاخص های علمی صلاحیت معلمی دانشجویان رشته های مهندسی تدوین می شود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر حمیدرضا عظمتی در حاشیه جلسه هیئت رئیسه دانشگاه از تدوین شاخص های صلاحیت معلمی دانشجو معلمان رشته های فنی مهندسی خبر داد و تاکید کرد در تدوین این شاخص ها بر اساس معیارهای علمی و همچنین تجربه کشورهای موفق باید نهایت دقت و توجه را داشته باشیم تا بتوانیم بر اساس تحقیق و پژوهش و همچنین تجربه های موفق سایر کشورها و در چهارچوب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مهارت های معلمی دانشجو معلمان را در یک نظام نامه تدوین و بر اساس آن اقدام نماییم. ایشان بر تسریع در تدوین شاخص ها تاکید نموده و اعلام کردند از این پس برنامه های صلاحیت های معلمی بر اساس یافته های پژوهشی مد نظر در این باره انجام خواهد شد.