رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی اعلام کرد

رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی اعلام کرد
حضور دانشجویان در پیاده روی اربعین غیبت درسی محسوب نمی شود.

امروز چهار شنبه ۱۷ مهرماه قریب به ۴۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با بدرقه با شکوه اساتید ، دانشجویان و مسئولان دانشگاه عازم کربلای معلی شدند.

دکتر حمیدرضا عظمتی رييس دانشگاه در حاشیه اين مراسم گفت: با توجه به دستاورد هاي معنوي اين اعزام در سال هاي قبل ، حضور دانشجویان در مراسم پیاده روی اربعین هم اكنون تبديل به یکی از اولویت های اصلی فرهنگی این دانشگاه شده است

به همين جهت براي شركت پرشور دانشجويان در اين مراسم دانشگاه تمام امکانات مورد نياز را بسیج نموده است كه از جمله آن مجاز نمودن غيبت دانشجويان در اين ايام توسط هيات ريسه دانشگاه است

دکتر عظمتی با اشاره به اهميت ابعاد مختلف اين مراسم، حضور در پیاده روی اربعین را علاوه بر ابعاد معنوي آن اين مراسم را يك مانور بزرگ براي جهان اسلام و بهترین کلاس در مقاومت و پایداری برشمردند

7b0f8251-bfe6-42d3-b6d9-24363ff16a2e