رئیس دانشکده علوم انسانی خبر داد

بازدید رئیس دانشگاه از روند اجرایی مراحل مصاحبه معرفی شدگان چند برابر ظرفيت آزمون سراسری سال ۹۸ دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از دکتر طهماسبی پور، رئیس دانشکده علوم انسانی، مراحل انجام مصاحبه تعداد ۱۰۹۶ نفر از معرفی شدگان چند برابر ظرفيت آزمون سراسری سال ۹۸ دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي از روز چهارشنبه ۶ شهریور ماه آغاز شده و تا روز سه شنبه ۱۲ شهریور ادامه خواهد داشت. در این مراحل معرفی شدگان در ۱۰ کارگروه تخصصی (که هر کارگروه متشکل از ۳ نفر متخصص روانشناسی، متخصص علوم تربیتی و متخصص میباشد) مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از انجام معاینات پزشکی، پرونده ایشان به مراجع مربوطه ارسال خواهد شد.

وی ضمن اشاره به بازدید رئیس دانشگاه از مراحل انجام مصاحبه خاطرنشان کرد: امسال برای اولین بار مسئولیت انجام مراحل مصاحبه، تماما به دانشکده علوم انسانی واگذار گردید و این دانشکده ضمن استفاده از اساتید مجرب و بنام علوم تربیتی و سایر گروه های آموزشی، سعی بر انجام هر چه بهتر مراحل مصاحبه به منظور حصول اطمینان از پذیرفته شدن افرادی لایق و شایسته نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت.