رئیس بسیج فرهنگیان: مزیت دانشگاه شهید رجائی، آموزش علم نافع است

به گزارش روابط عمومی دانشگاه نشست هم اندیشی با رئیس و اعضای شورای بسیج دانشگاه شهید رجائی با سردار مطهری رییس سازمان بسیج فرهنگیان کشور در سالن شهید باهنر برگزار شد. در این نشست، رئیس بسیج فرهنگیان کشور مزیت دانشگاه شهید رجائی را آموزش علم نافع دانست.

بر اساس این گزارش، سردار مطهری با اشاره به جهادی بودن کار معلمی گفت: «دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی با علم آموزی نافع و تربیت و پرورش معلم از جایگاه کم نظیری برخوردار است.»

رئیس بسیج فرهنگیان کشور گفت: «پایگاه شهید زالی دانشگاه شهید رجائی باید در دو محور بیرون دستگاهی و درون دستگاهی متحول شود. این تحول با ایجاد هیات‌های اندیشه ورزی محقق خواهد شد. با این نگاه بدیهی است ساختار تخصصی بسیج دانشگاه شهید رجائی متفاوت تر می‌شود.»

وی در پایان گفت: «از پایگاه بسیج این دانشگاه دو انتظار متصور است نخست پیش روندگی که با انسجام درونی محقق می‌شود و دوم پیش برندگی که ناظر به نقش آفرینی تخصصی است.»

رئیس دانشگاه شهید رجائی نیز در این نشست گفت: «رویکرد تخصصی عمل کردن پایگاه بسیج فرهنگیان ایده بدیع و موثری خواهد بود.»

وی افزود: «بسیج هوشمندانه به وجود آمد و فرهنگ بسیج ریشه در باورهای مردم ما دارد به گونه‌ای که در حوادث و عرصه‌های مختلف حضور تاثیر گذار اجتماعی بسیج را شاهد هستیم.»

دکتر عظمتی در ادامه بیان کرد: «روحیه بسیجی یعنی اینکه به کارگیری تدبیر در امور مختلف این روحیه اتفاقا در دوران جنگ نرم بیشتر ضرورت دارد.»

رئیس دانشگاه در پایان با ابراز خرسندی از برگزاری جلسه اظهار امیدواری کرد که این جلسات ادامه پیدا کرده چرا که می‌تواند در کارآمدی اهداف بلند دانشگاه موثر واقع شود.