دیدار صمیمی وزیر آموزش و پرورش با جمعی از معلمان کشور به صورت ویدئو کنفرانس تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۱۱

 

 

 

 

 

 

دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه  شهید رجایی

کد خبر:۹۹۲۱۴۱