معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

دیدار صمیمی معاون فرهنگی و اجتماعی با دانشجویان شاهد و ایثار گر:

.

.

در تاریخ سی و یکم شهریور‌ماه جلسه‌ای با ریاست جناب آقای دکتر صلواتی با دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار گردید.در طی این نشست که بصورت صمیمانه بگزار‌گردید،دانشجویان نظرات خود را بیان نمودند.

.

.

img-20190922-wa0014