دیدار دکتر کریمی قائم مقام وزیر آموزش و پرورش از خبرگزاری بین المللی تصویری ایران پرس

نخست محمد پور رئیس خبرگزاری ایران پرس ظرفیت های این خبرگزاری را در انعکاس رویدادهای مختلف بر شمرد و نحوه فعالیت آن را تشریح کرد.

در ادامه دکتر کریمی با تاکید بر ضرورت انعکاس دستاوردهای آموزشی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در حوزه ارائه خدمات انسان دوستانه به دانش آموزان پناهنده به سراسر جهان، شناساندن مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به عنوان پایگاه های فرهنگی ایران در سراسر جهان و همچنین انعکاس تجربه آموزشی ایران در مدیریت بحران کووید ۱۹ همکاری آموزش و پرورش را با این خبرگزاری گام مهمی در تحقق این اهداف برشمرد و افزود: متاسفانه تاکنون آن چنان که شایسته است در این زمینه حق مطلب ادا نشده است و ما می خواهیم رسانه ها به ویژه رسانه های حوزه برون مرزی تریبونی برای بازتاب این دستاوردها و خدمات باشند.

ایشان همچنین اظهار داشت: در زمان همه گیری ویروس کرونا آموزش و پرورش با ارائه آموزش مجازی به عنوان بخشی از رویکرد تلفیقی در جهت جلوگیری از توقف آموزش و افزایش تاب آوری نظام آموزشی در زمان بحران، گام های مهمی برداشت که از آن جمله می توان به پروژه “شاد” اشاره کرد.

 وی گفت: این تجربه مورد توجه نظام های آموزشی دنیا قرار گرفته است بنابراین خبرگزاری ایران پرس می تواند در شناساندن آن به جامعه جهانی تاثیرگذاری ویژه ای داشته باشد.

دکتر کریمی ضمن تاکید بر اهمیت همکاری های سازنده دو طرف اظهار داشت: در شرایطی که بسیاری از مردم جهان از خدمات انسان دوستانه ایران به پناهندگان و مهاجرین خارجی آگاهی چندانی ندارند و گاهی در اثر عدم اطلاع رسانی درست چهره مخدوشی از ما منعکس می شود، رسالت ما به عنوان متولیان و رسانه ها به عنوان ابزاری مهم در انعکاس واقعیات می تواند بستر مناسبی برای گفتگوی سازنده با ذینفعان فراهم آورده و به مخاطبان اصلی پیام های خود را متبادر نماید.

در پایان مقرر شد کار گروهی متشکل از کارشناسان هر دو واحد برای تدوین برنامه اقدام مشترک فراهم شده و زمینه عملیاتی شدن آن فراهم شود.

 

 

  • منبع اصلی خبر

     

    دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه  شهید رجایی

    کد خبر:۹۹۰۵۰۱۰۱