دیدار دانشجویان بسیجی با نماینده مردم تهران سرکار خانم لاجوردی

در تاریخ ۱۵ مرداد ۹۹ تعدادی از  کردند و دانشجویان بسیجیدانشگاه تربیت دبیر شهید با نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دیدارسر کار خانم لاجوردی دیدار کردند و نقطه نظرات و دغدغه های خود را با وی در میان گذاشتند .