دیدار دانشجویان بسیجی با حجه الاسلام والمسلمین تقوی نماینده محترم مردم تهران

در تاریخ۱۵ مرداد ۹۹ تعدادی از اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی طی نشستی مسائل و نقطه نظرات خود را با نماینده مردم تهران جناب حجه الاسلام والمسلمین سید رضا تقوی در میان گذاشتند .