معاونت فرهنگی و اجتماعی :بازدید سرزده آقای دکتر صلواتی از کانونها و تشکل ها

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

در راستای رصد دقیق مطالبات و مشکلات و برنامه های کانون های فرهنگی و تشکلها صورت گرفت:

۲۱ مهر ۹۸، دکتر عبدالله صلواتی، معاونت فرهنگی دانشگاه، بطور سرزده از کانون‌های:همیاران سلامت؛ هنرهای تجسمی؛ فیلم و عکس و تشکل مجمع اسلامی بازدید کرد و با دانشجویان سه کانون یاد شده و مجمع اسلامی درباره برنامه ها و مطالبات آنها گفتگو کرد.