دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور منتخب مردم شد

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

نتایج نهایی چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد

 دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور منتخب مردم شد

🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷

کل آرای شمارش‌شده: ۳۰۵۳۰۱۵۷رأی

مسعود پزشکیان: ۱۶۳۸۴۴۰۳

سعید جلیلی: ۱۳۵۳۸۱۷۹

میزان مشارکت: ۴۹/۸ درصد

#انتخابات۱۴۰۳

#انتخابات_چهاردهم