دکتر عظمتی در دیدار رئیس و هیات رئیسه دانشگاه با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

دکتر عظمتی در دیدار رئیس و هیات رئیسه دانشگاه با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: دانشگاه شهید رجائی یک دانشگاه راهبردی است

صبح روز شنبه ۳۱ فروردین رئیس دانشگاه شهید رجائی و اعضای هیات رئیسه با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی دیدار کردند. در این دیدار محور موضوع اصلی بر تقویت جایگاه دانشگاه شهید رجائی به عنوان یک دانشگاه مولد نیروی انسانی متخصص و ماهر استوار بود.

در ابتدای این دیدار، آقای دکتر عظمتی رئیس دانشگاه ضمن تشریح نقاط قوت این دانشگاه گفت: اهتمام اصلی دانشگاه بر تامین نیروی انسانی ماهر در حوزه های فنی و مهندسی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش است تا از این منظر شاهد رشد مهارت های فنی و مهندسی در سطح کشور بوده و برنامه توسعه پنجم مبنی بر پوشش ۵۰ درصدی دانش آموزان متوسطه را محقق کنیم.

دکتر حمیدرضا عظمتی بر نگاه عمیق مقام معظم رهبری به بحث تربیت معلم و توصیه ایشان در خصوص تقویت دانشگاه شهید رجائی و فرهنگیان اشاره و عنوان کردند که در صورت تقویت این دو دانشگاه شاهد تحقق منویات مقام معظم رهبری و اتفاقات بسیار خوب در این حوزه خواهیم بود.

دکتر عظمتی در این دیدار بر راهبردی بودن دانشگاه تاکید کرده و افزود: هم اکنون با قریب به ۸۰۰۰ نفر دانشجو و دانشجومعلم توانسته ایم نیاز های آموزش و پرورش سراسر کشور به نیروی انشانی حوزه فنی و حرفه ای را مرتفع سازیم و البته در این زمینه ظرفیت دانشگاه ما بسیار بالاتر است.