دومین کنفرانس تخصصی تکنیک‌های مدرن نفوذ و امنیت سایبری آفسک

از تاثیرات پیشرفت سریع فناوری‌های اطلاعاتی، افزایش وابستگی زندگی روزمره به آنهاست. همگام با این روند رو به رشد، دامنه‌ی خطرات و تاثیرات حملات مجازی نیز در حال گسترش می باشند. بار مسئوليت تامین امنیت دنیای مدرن بر شانه‌ی نیروهای متخصص و کارکشته ایست که با ابعاد مختلف فناوریهای نوین و خطرات ناشی از آنها آشنا هستند. به همین جهت، کنفرانس تخصصی تکنیک‌های نوین نفوذ و امنیت سایبری آفسک تشکیل شده تا بتواند در جهت اطلاع رسانی مشکلات و رخدادهای نوین امنیتی در تمامی بسترهای سایبر بپردازد، و تلاش کند تا متخصصان و علاقه‌مندان را با افق خطرات پیش رو آشنا سازد. امیدواریم که ثمره‌ی این تلاش، در قالب همکاری‌های ملی و جهانی در راستای تامین آینده‌ای ایمن‌تر صورت پذیرد.

لینک به سایت همایش: http://offsec.ir/conf

poster