دومین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه

دومین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه، در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۵ در دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار می‌گردد.

اطلاعات بیشتر:

http://conf.isc.gov.ir/srttu2016

srttu2016_PosterFull_fa