دومین همایش ملی مستند نگاری میراث فرهنگی

به اطلاع میرساند دومین همایش ملی مستند نگاری ومیراث طبیعی و فرهنگی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  ثبت و نمایه گردیده است و کلیه مقالات پذیرش شده در این همایش از امتیاز فوق بهره مند خواهند شد

http://dnch2.sru.ac.ir

%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%b1-1