دومین همایش ملی فرهنگ با تأکید بر تربیت برگزار شد

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد؛

جمال الدین مهدی نژاد در دومین همایش ملی فرهنگ با تأکید بر تربیت:

💢«فرهنگ»، خط روشنی از تمام فراز و فرودهای تاریخی است که ما دانشگاهیان مسئول شناختن، شناساندن و تقويت آن در جامعه هستیم

🔹به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، جمال الدین مهدی نژاد، سرپرست دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در«دومین همایش ملی فرهنگ با تأکید بر تربیت»، از «فرهنگ» به عنوان مجموعه انديشه‏ ها، باورها و ذخيره ‏هاي فكري و ذهني یاد کرد و افزود: «فرهنگ»، خطی روشن و نورانی از تمام فراز و فرودهای تاریخی است که در كالبد همه فعاليت‏ هاي جامعه حضور و جريان دارد و مسئولیت شاسایی، شناساندن و تقویت آن با ما دانشگاهیان است و «تربیت» به معنای پروردن، پرورانیدن، تهذیب و حرکت به سمت هدف و غایت هستی تا وصول به کمال است.

🔹بر اساس این گزارش، دومین «همایش ملی فرهنگ با تأکید بر تربیت»، صبح امروز پنجشنبه، مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۲ با سخنرانی حجت الاسلام فضلعلی، مسئول محترم نهاد مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و رئیس شورای سیاستگذاری همایش، جمال الدین مهدی نژاد، سرپرست دانشگاه و خسرو باقری، استاد مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش در دانشکده علوم انسانی،آغاز و تا پنج عصر به صورت مجازی برگزار شد.

🔹جمال الدین مهدی نژاد، سرپرست دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در این نشست یک روزه با تأکید بروظیفه سنگین صاحب نظران نظام تعلیم و تربیت در مقوله فرهنگ و تربیت گفت: تربیت گاه از دیدگاه واجب الوجود است که در این دیدگاه خداوند، همه موجودات را به‌گونه‌ای آفریده که تمام هستی، هماهنگ و منسجم، به‌سوی تکامل در حرکت است و خود تربیت و هدایت آن را بر عهده دارد که این نوع تربیت، همان هدایت تکوینی است و چون فعل مستقیم خداست، تخلف‌ناپذیر و قطعی است.

🔹وی ادامه داد: ما مربیانی هستیم که تربیت مخلوق و آفریده خداوند را بر عهده داریم و آفریده شده خداوند را تربیت می کنیم؛ بنابرین مفهوم تربیت برای انسان در حوزه مربی، از ریشه«رب ی» است؛ در حالی که تربیت از سوی خداوند از مصدر« رب و» است، یعنی او می آفریند و تربیت می کند و ما آفریده شده را تربیت می کنیم.

🔹عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، با اذعان به اهمیت و تأثیر ژنتیک و وراثت بر تربیت انسان ها افزود: از دیدگاه آموزه های دینی، روایاتی و احادیثی داریم که بر تأثیر تلاوت قرآن بر تربیت فرزندان در دوران جنینی و حتی آثار وضوداشتن در هنگام شیر دادن به نوزادن تأکید می کند؛ اما ورای موضوع ژنتیک و وراثت، واژه «تربیت» برای ما معلمان و مربیان، در تربیت متربیان، معجزه می کند، چرا که «تربیت» به معنای پروردن، پرورانیدن، تهذیب و حرکت به سمت هدف و غایتی هستی تا وصول به کمال است و ما مربیان و معلمان می توانیم فراتر از نقش ژن و وراثت در تربیت متربی، نقش آفرینی کرده و متربی را تا وصول به حقیقت و کمال یاری رسانیم.

🔹مهدی نژاد، با اشاره به دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)در مقوله فرهنگ و با اشاره به بازشناسی های تاریخی در خصوص فرهنگ گفت: «فرهنگ»، مجموعه ای از انديشه‏ها، باورها و ذخيره‏هاي فكري و ذهني جامعه و خطی روشن و لاین نورانی از تمام فراز و فرودهای مقاطع تاریخی است که در كالبد همه فعاليت‏هاي کلان جامعه حضور و جريان دارد.

🔹عضو شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش، فرهنگ را شكل‏دهنده ذهن و رفتار عمومي جامعه تلقی کرد و افزود: حركت جامعه، بر اساس فرهنگ آن جامعه است و انديشيدن و تصميم‏گيري جامعه، بر اساس فرهنگي است كه بر ذهن آن، حاكم است.
سرپرست دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با اشاره به ریشه‌های تاریخی نظریه‌های هنجاری و اثباتی و بحث صرفه جویی در اندیشه ها گفت: ما دانشگاهیان باید از نتایج کارهای پیشینیان، به عنوان رفرنس و ذخیره های فکری و ذهنی استفاده کنیم و از آن برای افزایش خودآگاهی نسبت به رفتارهای موجود در محیط داشته باشیم.

🔹مهدی نژاد، بخش پایانی سخنان خود در دومین همایش ملی فرهنگ با تأکید بر تربیت را با الهام فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص مسئولیت ارکان جامعه به مقوله فرهنگ به پایان برد و اذعان داشت: همه افراد جامعه، به ویژه ما دانشگاهیان در قبال فرهنگ جامعه مسئولیم؛ ما مسؤوليت داريم فرهنگ جامعه را بشناسيم و اگر ناصواب است، آن را تصحيح كنيم و اگر ضعيف است، آن را تقويت كنيم و به مخاطبان بشناسانیم.

🔹شایان ذکر است دومین همایش ملی فرهنگ با تأکید بر تربیت، با برنامه ریزی و راهبری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت شهید رجایی با هدف ایجاد فرصتی برای گفت وگوهای مؤثر میان اندیشمندان و فرهیختگان برای عرضه پژوهش های جدی و جدید در عرصة تربیت و فرهنگ برگزار شد که انتظار می رود مجموعه سخنرانی ها و مقالات ارائه شده در این همایش بتواند در راستای سیاستگذاری تربیتی و برنامه ریزی اثر بخش تربیتی در نظام تعلیم و تربیت کشور راهگشا باشد.
@Sruinfo