همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی

دومین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی با تاکید بر فرهنگ، با مشاركت نهاد نمايندگي ولي فقيه دانشگاه و  دانشکده علوم انسانی  در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ برگزار خواهد شد.

سایت همایش