دومین نشست علمی جرقه

دومین نشست علمی جرقه با ارائه مجید توحیدلو با محوریت استفاده از آنتن های پلاسمایی در حوزه نظامی و معرفی آزمایشگاه ها و آزمایشات انجام شده در‌این حیطه با همت انجمن علمی برق برگزار شد.

img_20191208_104447_649