دانشکده مهندسی کامپیوتر خبر داد

برگزاری دومین دوره همایش امنیتی آفسک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از دانشکده مهندسی کامپیوتر، براساس برنامه ریزی های انجام شده دومین دوره کنفرانس امنیتی آفسک در تاریخ ۲ آذر ماه در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با همکاری مشترک دانشکده مهندسی کامپیوتر و گروه پژوهشی آفسک برگزار گردید. این کنفرانس با استقبال گسترده متخصصان، علاقه مندان و دغدغه مندان امنیت سایبری از طیف های مختلف علمی و صنعتی از ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه در حالیکه حدود ۲۰۰ نفر شرکت کننده در سالن حضور داشتند، کار خود را آغاز کرد و تا آخرین ساعات برگزاری نیز شاهد حضور گسترده شرکت کنندگان بودیم. در مجموعه بیش از ۳۰۰ نفر به صورت فعال در این همایش حضور داشتند و تمامی برنامه های از پیش تعیین شده با هماهنگی و نظم مطلوبی انجام رسید.

photo_2017-11-26_01-26-08 photo_2017-11-26_01-26-00 photo_2017-11-26_01-26-13