مسابقات ملی دیوار خاک مسلح

پس از برگزاري موفقيت آميز “اولين دوره مسابقات ملي دانشجويي ديوار خاك مسلح” در ارديبهشت‌ماه ۱۳۹۴ توسط دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شهيد رجائي، كه با حمايت انجمن ژئوسنتتيك و انجمن ژئوتكنيك ايران و همچنين استقبال گسترده دانشگاه‌هاي سراسر كشور همراه بود،  “دومین دوره مسابقات ملی دیوار خاک مسلح” به میزبانی دانشکده مهندسی عمران در تاریخ نوزدهم  اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ برگزار خواهد شد. اين مسابقات با مشاركت، همكاري و حمايت كامل انجمن ژئوتكنيك ايران برگزار خواهد شد. اطلاعات بیشتر در تارنماي مسابقات به نشانی www.Geowall.ir قابل دسترسی است.