دومین جشنواره آموزش انرژی برای کودکان و نوجوانان

توجه به کودکان و نوجوانان در فرهنگ سازی مصرف انرژی و توجه به منابع انرژی های نو و تجدید پذیر از اهیمت بسزایی برخوردار است. اندیشه های نو دانش آموزان می تواند ضمن پرورش خلاقیت آنان، زمینه ساز تلاش و پویایی بیشتر در حس مسئولیت آنان نسبت به منابع و مصرف بهینه انرژی و فراهم کردن کاربردهای جدید در جهت نیل به آسایش بیشتر در زندگی روزه مره باشد. آموزش انرژی به عنوان یکی از موضوع های مرتبط با آموزش علوم مورد توجه محققین این حوزه بوده و در این میان توجه به کودکان و نوجوانان برای فرهنگ سازی استفاده از منابع انرژی مورد توجه جوامع بشری قرار گرفته است. آزمایشگاه تحقیقاتی پیل سوختی دانشکده علوم پایه امسال نیز همانند سال گذشته، به منظور ایجاد فضای شور و نشاط در کودکان و نوجوانان جهت توجه به انرژی و مدیریت بهینه مصرف آن، اهمیت توجه به آن در خانواده­ ها، علاقمندکردن کودکان و نوجوانان به عنوان پیشروان علم و نوآوران فناوری آینده به موضوع انرژی، برقراری ارتباط کودکان و نوجوانان با اساتید دانشگاه و کارشناسان انرژی، پرورش خلاقیت، فرهنگ سازی عمومی و … دومین جشنواره آموزش انرژی برای کودکان و نوجوانان را در بیست و هفتم بهمن ماه در دانشکده علوم پایه با تاکید بر تجارب یادگیری در کاوشگری از ساعت ۹ الی ۱۶ برگزار می نماید. مدارس می توانند برای شرکت دانش آموزان در این جشنواره با روابط عمومی دانشگاه مکاتبه نمایند. علاقمندان جهت کسب هرگونه اطلاعات لازم و برگزاری نمایشگاه فوق الذکر در مدارس می توانند با ادرس پست الکترونیکی جشنواره به نشانی efk.fcrl.srttu@gmail.com مکاتبه نمایند.