دوره مقدماتی آموزشی سایکوفیزیک

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در راستای گسترش و ایجاد بستری مناسب برای فعالیت های اساتید و دانشجویان رشته های روانشناسی، پزشکی، نورولوژی و روانپزشکی در حوزه علوم شناختی، با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی دوره آموزشی سایکوفیزیک را در تابستان ۱۴۰۰ برگزار می کنند. در این دوره به آشنایی با اصول و روش های سایکو فیزیک و همچنین روش های طراحی و تحلیل داده های اخذ شده از آزمایش های سایکوفیزیک، پرداخته خواهد شد.

در این دوره تعداد حداکثر ۳۰ نفر از بین متقاضیان شرکت در دوره، بر مبنای نقاط قوت رزومه و مستندات ارسالی، از میان دانشجویان یا فارغ التحصیلان دانشگاه های کشور در رشته های روانشناسی، پزشکی و همچنین دستیاران روانپزشکی و نورولوژی انتخاب خواهند شد.

     این دوره در دو بخش یک ماهه و بصورت مجازی برگزار خواهد شد. در بخش اول، هر هفته سه جلسه دو ساعته شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۹ الی ۲۱ تشکیل خواهد شد. در هر هفته، جلسه شنبه عصر به بیان مبانی و اصول سایکو فیزیک و دو جلسه دیگر به آشنایی شرکت‌کنندگان با محیط برنامه نویسی و نوشتن برنامه های کامپیوتری پرداخته خواهد شد. جلسات مربوط به برنامه نویسی بصورت کارگاه آموزشی است و شرکت کننده ها همزمان با مدرس، به برنامه‌نویسی و اجرای برنامه ها خواهند پرداخت.

جدول زمانبندی ارائه دروس بخش یک ماهه اول

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

جلسه اول

مبانی و اصول

سایکو فیزیک

دکتر محمد علی نظری

مبانی و اصول

سایکو فیزیک

مدرس: دکتر نظری

مبانی و اصول

سایکو فیزیک

دکتر محمد علی نظری

مبانی و اصول

سایکو فیزیک

دکتر محمد علی نظری

جلسه دوم

برنامه نویسی

دکتر احسان رضایت

برنامه نویسی

دکتر احسان رضایت

برنامه نویسی

دکتر احسان رضایت

برنامه نویسی

دکتر احسان رضایت

جلسه سوم

برنامه نویسی

دکتر احسان رضایت

برنامه نویسی

دکتر احسان رضایت

برنامه نویسی

دکتر احسان رضایت

برنامه نویسی

دکتر احسان رضایت

در بخش دوم، چهار آزمایش از پیش تعیین شده تدریس خواهد شد. برای هر آزمایش سه جلسه دو ساعته در نظر گرفته شده که در این سه جلسه ابتدا به معرفی مساله مطرح در آزمایش و نحوه طراحی آزمایش و سایر جزییات پرداخته خواهد شد و در ادامه برنامه های کامپیوتری مربوطه نوشته و تشریح می گردد. سپس در انتها دیتاهای اخذ شده قبلی و موجود در فولدری از قبل در اختیار دانشجو ها قرار داده شده است، اجرا و تشریح خواهد گردید. این بخش نیز بصورت کارگاه آموزشی که در ان دانشجو ها بطور همزمان برنامه ها را اجرا خواهند کرد و مدرس نیز تمام قسمت های برنامه و خروجی ها و آنالیز های مورد نیاز روی دیتاهای جمع آوری شده را در جهت درک کامل آزمایش تشریح خواهد کرد. در مجموع این دوره، شامل ۲۴ جلسه دو ساعته می باشد.

جدول زمانبندی ارائه دروس بخش یک ماهه دوم

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

جلسه اول

آزمایش شماره ۱

ادراک هیجانات

دکتر احسان رضایت

آزمایش شماره ۲

توجه زمانی

دکتر مهدی صنایعی

آزمایش شماره ۳

تصمیم گیری ادراکی

دکتر سجاد ذباح

آزمایش شماره ۴

جستجوی بصری و سوگیری ادراکی دکتر محسن رفیعی

جلسه دوم

جلسه سوم

  زمان اجرای دوره:

 زمان پیشنهادی ابتدای مرداد ماه ۱۴۰۰ لغایت انتهای شهریور ماه ۱۴۰۰می باشد.

شهریه دوره:

  شهریه شرکت در این دوره برای هر نفر پانزده میلیون ریال است. ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی بدلیل اهمیت موضوع سایکوفیزیک در مطالعات شناختی، مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار ریال (معادل ۸۳٫۳۳ درصد) را در راستای تشویق پذیرفته شدگان این دوره پرداخت می کند. پذیرفته شدگان برای کل این دوره مبلغ ۲۵۰ هزار تومان (معادل ۱۶٫۶۶ درصد) هزینه را پرداخت خواهند کرد.

نحوه ثبت نام:

از متقاضیان محترم درخواست می شود آخرین رزومه بروزرسانی شده ( شامل مشخصات فردی، آدرس ایمیل، شماره تماس، سوابق آموزشی و پژوهشی، سابقه آشنایی با سایکوفیزیک و مباحث علوم شناختی، رتبه های برتر و یا منتخبین المپیادها و جشنواره های علمی، مهارت های برنامه نویسی، میزان آشنایی با مباحث ریاضی و سایر موارد) خود را به همراه یک نامه حاوی دلایل و انگیزه های شرکت در این دوره را به آدرس ایمیل edu_ins@ut.ac.ir  حداکثر تا تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۰ ارسال نمایند. بعد از بررسی مستندات ارسالی، به پذیرفته شدگان جهت پرداخت هزینه دوره از طریق ایمیل اطلاع رسانی خواهد گردید.

کمیته علمی و اجرایی دوره:

مدیر دوره: دکتر رضا ابراهیم پور، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و پژوهشکده علوم شناختی IPM (rebrahimpour@sru.ac.ir)

دکتر الهه حجازی موغاری، دانشگاه تهران

دکتر اسماعیل صمدی، دانشگاه تهران

دکتر محمد اربابی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر محمد تقی جغتایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر مجید نیلی احمد آبادی، دانشگاه تهران

دکتر مهدی صنایعی، پژوهشکده علوم شناختی IPM

دکتر محمد علی نظری، دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر حسین عزیزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

دکتر محمد حسین مقامی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دکتر عذرا جهانی تابش: دانشگاه کالیفرنیا دیویس

دکتر سجاد ذباح، پژوهشکده علوم شناختی IPM

دکتر احسان رضایت، پژوهشکده علوم شناختی IPM

دکتر محسن رفیعی، دانشگاه ایسلند

دکتر رضا راجی مهر، دانشگاه MIT

دکتر حسین وهابی، دانشگاه تهران

دکتر رضا خسروآبادی، دانشگاه شهید بهشتی