دوره امداد وكمكهاي اوليه

مرکز بهداشت و درمان دانشگاه با همکاری انجمن فوریتهای پزشکی ایران در راستای تحقق شعار”  هر دانشجو یک امدادگر ”  اقدام به برگزاری دوره آموزشی امداد و کمک های اولیه به صورت رایگان جهت دانشجویان به خصوص دانشجویان ساکن خوابگاه  نموده است که اولین جلسه این کارگاه در تاریخ پنج شنبه ۱۸/۹/۹۵ برگزار گردید که مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت و جلسه دوم و آخر این دوره در تاریخ پنج شنبه ۲۵/۹/۹۵ برگزار می گردد . پس از اتمام این دوره آموزشی ،گواهی پایان دوره از طرف انجمن فوریتهای پزشکی ایران برای افرادی که موفق به گذراندن این دوره شده اند صادر می گردد .

 

photo_2016-12-11_09-07-36 photo_2016-12-11_09-08-15 photo_2016-12-11_09-08-19 photo_2016-12-11_09-08-22 photo_2016-12-11_09-08-27 photo_2016-12-11_09-08-30