دورهمی خانواده دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی با حضور مسئولین دانشگاه

روز شنبه، ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۲ خانواده دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی میزبان مسئولین محترم دانشگاه بود. در این گردهمایی صمیمی از جناب دکتر مهدی نژاد، ریاست سابق دانشگاه و عضو هیات علمی دانشکده، به پاس خدمات ایشان با حضور ریاست دانشگاه، تقدیر بعمل آمد.

درضمن از خانم دکتر شاپوریان و دانشجویان ارشد رشته گرافیک که در طرح زیباسازی دانشکده همکاری فراوان داشته اند قدردانی گردید.