دانشکده علوم انسانی خبر داد

دوازدهمین همایش ملی آموزش (آموزش در هزاره سوم)

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی پس از برگزاری 11 دوره موفق همایش ملی آموزش، در سال 1399دوازدهمین همایش ملی آموزش را با رویکرد آموزش در هزاره سوم برگزار می کند. از همین رو مشتاقانه از اساتید و محققان کشور دعوت می کنیم تا در این مهم ما را یاری کنند.

محورهای کنفرانس:

  • آموزش و سواد علمی
  • آموزش و سواد تربیتی
  • آموزش و سواد اعتقادی- سیاسی
  • آموزش و سواد ارتباطی – اجتماعی
  • آموزش و سواد مالی – اقتصادی
  • آموزش و سواد رسانه های نوین
  • آموزش و سواد بهداشتی – بدنی
  • آموزش و سواد عاطفی – هیجانی
  • آموزش و سواد فناوری
  • آموزش و سایر حوزه های سواد

خاطر نشان می سازد که زمان های مهم این کنفرانس ملی به شرح زیر است:

مهلت ارسال مقاله: 20اسفند 98

اعلام نتایج ارزیابی: 31اردیبهشت 99

شروع ثبت نام در کنفرانس: 7 خرداد99

تاریخ برگزاری: 22خرداد99