دانشکده علوم انسانی خبر داد

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی پس از برگزاری ۱۱ دوره موفق همایش ملی آموزش، در سال ۱۳۹۹دوازدهمین همایش ملی آموزش را با رویکرد آموزش در هزاره سوم برگزار می کند. از همین رو مشتاقانه از اساتید و محققان کشور دعوت می کنیم تا در این مهم ما را یاری کنند.

محورهای کنفرانس:

  • آموزش و سواد علمی
  • آموزش و سواد تربیتی
  • آموزش و سواد اعتقادی- سیاسی
  • آموزش و سواد ارتباطی – اجتماعی
  • آموزش و سواد مالی – اقتصادی
  • آموزش و سواد رسانه های نوین
  • آموزش و سواد بهداشتی – بدنی
  • آموزش و سواد عاطفی – هیجانی
  • آموزش و سواد فناوری
  • آموزش و سایر حوزه های سواد

خاطر نشان می سازد که زمان های مهم این کنفرانس ملی به شرح زیر است:

مهلت ارسال مقاله: ۲۰اسفند ۹۸

اعلام نتایج ارزیابی: ۳۱اردیبهشت ۹۹

شروع ثبت نام در کنفرانس: ۷ خرداد۹۹

تاریخ برگزاری: ۲۲خرداد۹۹