دهمین سمینار پیل سوختی ایران

دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید رجائی با همکاری انجمن الکتروشیمی برگزار می کند: دهمین سمینار پیل سوختی ایران. اطلاعات بیشتر در سایت:

http://conf.isc.gov.ir/ifc96

photo_2019-01-05_15-40-48