دكتر عظمتي در آيين گرامي داشت هفته پژوهش

براي شتاب توسعه و پيشرفت پايدار كشور مي بايست از همه ظرفيت دانشگاه ها استفاده نمود

به گزراش روابط عمومي دانشگاه،‌در آيين بزرگداشت هفته پژوهش و فناوري و تكريم از پژوهشگران برتر دانشگاه كه در روز دوشنبه ۲۳آذرماه با حضور اساتيد و دانشجويان دانشگاه برگزار گرديد، دكتر حميدرضا عظمتي، رييس دانشگاه با اشاره به اين نكته كه رشد علمي كشور و رسيدن به مراتب بالاي توليد علم در ساليان اخير بيانگر پتانسيل و توانمندي اساتيد و پژوهشگران كشور مي باشد. گفت: خوشبختانه مسئولين عالي نظام و بخصوص در راس همه آنها مقام معظم رهبري به درستي و هوشياري راهبرد و راه ترقي و پيشرفت پايداركشور را شناسي نموده اند كه آن تكيه بر دانش و توليد بومي وعلم نافع يا به عبارتي روي آوردن به فعاليت هاي مبتني بر دانش مي باشد.

وي با تاكيد بر اينكه رويكرد همه دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي مي بايست در جهت و منطبق بر راهبرد هاي كلان نظام قرار گيرد، با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در جمع روساي دانشگاه ها، در خصوص لزوم حفظ و توسعه جايگاه علمي كشور در دنيا وضرورت شتاب دادن بيشتر به اين رشد،‌ لازمه تحقق چنين حركتي را استفاده از تمامي پتانسيل علمي كشورو حضورپررنگ تر اساتيد و دانشجويان و بخصوص دانشجويان تحصيلات تكميلي برشمرداند و اذعان داشتند كه: در حال حاضربا نگاهي به آمار و ارقام تعداد اعضأ هيأت علمي و دانشجويان كشور، به نظر مي رسد اين ظرفيت به طور كامل درگير و فعال نباشند.

ايشان همچنين با اشاره به مأموريت دانشگاه درحوزه فني و حرفه اي وبخصوص تربيت دبير فني، انجام اين ماموريت را يك فرصت استثنايي براي مجموعه دانستند كه موقعيت دانشگاه را مابين ساير دانشگاه ها شاخص، يگانه و برجسته نموده،‌ و برنقش كليدي اساتيد و پژوهشگران آن در حل مسائل مربوط اين حوزه در آموزش و پرورش تأكيد نموداند.

خاطر نشان مي گردد، در اين مراسم كه با حضور دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش برگزار گرديد،‌ضمن تقديراز پژوهشگران برتروبرجسته دانشگاه، وهمچنين پايان نامه هاي برتر از كتب چاپ اول دانشگاه نيز رونمايي گرديد.

6A5A4081