دفتر همکاری های علمی و بین الملل دانشگاه خبر داد

برگزاري دوره هاي تخصصي فني و حرفه اي براي دانشجويان خارجي

به گزارش روابط عمومي، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي موفق به عقد قرارداد با سازمان آموزش جهاني يونسكو-يونيوك (سازمان آموزش جهاني فني و حرفه اي يونسكو) جهت برگزاري دوره هاي تخصصي فني و حرفه اي براي دانشجويان خارجي گرديد. اين دورهاي تخصصي در حوزه هاي علوم نقشه برداري و هيدروليك صنعتي در حال برگزاري در دانشگاه شهيدرجايي مي باشد. طي بازديدي كه آقاي شاهد زبير نماينده اين سازمان بين المللي از نحوه اجراي دوره ها به عمل آوردند، از كيفيت برگزاري اين دوره­ها ابراز رضايت خود را اعلام داشتند.

[rev_slider slider78]