دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه خبر داد

به گزارش روابط عمومي دانشگاه، نشست تخصصي مراكز كشور هاي عضو يونيوك در حوزه جنوب آسيا به ميزباني دانشگاه شهيد رجايي و با حضوراعضاي كميسيون ملي و دفتر منطقه اي يونسكوو هم چنين كشور هاي عضو يونيوك درحوزه جنوب آسيا ، در تاريخ سوم و جهارم خرداد ماه جلساتي با موضوع بررسي نحوه تعاملات و همكاري هاي  في مابين در محل سالن جلسات حوزه رياست دانشگاه شهيد رجايي برگزار گرديد.

در اين جلسه نخست دكتر حميد رضا عظمتي، رييس دانشگاه به تبيين جايگاه، و توانمندي هاي دانشگاه و نقش بي بديل اين دانشگاه در سطح كشور و مخصوصا در حوزه فني حرفه اي پرداختند. ايشان با اشاره به اهميت رشد و توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي در سطح جهان كه يكي از راه هاي برون رفت كشور هاي در حال توسعه براي حل مشگل اشتغال زايي مي باشد و پتانسيل هاي كشور جمهوري اسلامي ايران با توجه به تاريخجه اين موضوع آمادگي دانشگاه شهيد رجايي را به عنوان تنها دانشگاه تربيت دبير فني كشور كه به تربيت دبيران فني و حرفه اي اهتمام دارد. براي برقراري تعامل با ساير كشور ها و انتقال تجربه و همچنين برگزاري دوره هاي كوتاه و بلند مدت اعلام نموداند.

در ادامه جلسه دكتر نصيري قيداري،‌ رييس كميسيون ملي يونسكو در ايران نيز با تاكيد بر اهميت جايگاه آموزش فني و حرفه اي از فعاليت ها و همكار هاي دانشگاه شهيد رجايي تقدير و آمادگي كميسيون يونسكو را براي حمايت از فعاليت هاي اين دانشگاه اعلام نموداند

سپس سركار خانم لاروش، ‌رييس دفتر منطقه اي سازمالن يونسكو در ايران نيز ضمن اعلام حمايت از فعاليت و همكاري هاي اين دانشگاه با سازمان يونسكو/يونيوك در مورد فعاليت هاي اين سازمان در كشور ايران و منطقه پرداختند

درادامه  هريك از اعضا جلسه ازجمله نماينده سازمان يونيوك (آقاي زبير شاهد)، نماينده هاي كشورهاي سريلانكا، هند،‌پاكستان،‌افغانستان،‌تاجيكستان كه اعضاي منطقه جنوب آسيا را در حوزه بندي يونيوكتشكيل مي دهند ضمن معرفي خود به توانمندي هاي كشور خود در برقراري تعاملات في مابين پرداختند.

در خاتمه جلسه نيز به اعضا حاضر درجلسه هدايايي از طرف دانشگاه به رسم ياد بود تقديم شد همچنين از طرف نماينده سازمان يونسكو/يونيوك آقاي زبير شاهد نيزنشان يونيوك را به دانشگاه شهيد رجايي كه ادامه همكاري اين دانشگاه را تا سال ۲۰۱۹ به عنوان عضو اين شبكه شناسايي نموده است. اعطا نموداند.

خاطر نشان مي گردد بر اساس حوزه بندي يونيوك‌كشور هاي ياد شده در خوشه جنوب آسيا طبقه بندي گرديده اند.

6A5A1746