دفتر فنی دانشگاه خبر داد

پایان پروژه اتصال شبکه فاضلاب دانشگاه به سیستم فاضلاب شهری (اگو)

مهندس کلانتر مسئول دفتر فنی دانشگاه اعلام کرد:

? پروژه اجرایی شبکه فاضلاب دانشگاه به سیستم فاضلاب شهری (اگو) که از اوایل تیر ماه آغاز شده بود، به پایان رسید.

? این پروژه بالغ بر ۱۵۵۸ متر کانال زیر سطحی و لوله گذاری و ایجاد انشعابات متعدد جهت کلیه ابنیه موجود در سطح دانشگاه می باشد.

? شایان ذکر است با هماهنگی و تعاملات خوب دانشگاه با شرکت آب و فاضلاب، این پروژه که نیاز به هزینه ای بالغ بر ده میلیارد ریال داشت، بدون هرگونه هزینه ای از طرف دانشگاه اجرا و به پایان رسیده است.