دفتر فنی دانشگاه خبر داد

پایان پروژه اتصال شبکه فاضلاب دانشگاه به سیستم فاضلاب شهری (اگو)

پایان پروژه اتصال شبکه فاضلاب دانشگاه به سیستم فاضلاب شهری (اگو)

مهندس کلانتر مسئول دفتر فنی دانشگاه اعلام کرد:

? پروژه اجرایی شبکه فاضلاب دانشگاه به سیستم فاضلاب شهری (اگو) که از اوایل تیر ماه آغاز شده بود، به پایان رسید.

? این پروژه بالغ بر 1558 متر کانال زیر سطحی و لوله گذاری و ایجاد انشعابات متعدد جهت کلیه ابنیه موجود در سطح دانشگاه می باشد.

? شایان ذکر است با هماهنگی و تعاملات خوب دانشگاه با شرکت آب و فاضلاب، این پروژه که نیاز به هزینه ای بالغ بر ده میلیارد ریال داشت، بدون هرگونه هزینه ای از طرف دانشگاه اجرا و به پایان رسیده است.