دفاع پروژه های کارشناسی

پیرو اطلاع رسانی قبلی مربوط به پروژه کارشناسی، لیست دانشجویان کارشناسی که اتمام پروژه آنها توسط اساتید محترم مورد تایید قرار گرفته است، در جدول زیر قابل مشاهده است.
مانند ترم گذشته، دفاع به صورت غیرحضوری تا ۲۵ تیرماه انجام میشود.
دانشجویان پس از دفاع، فایل ضبط شده جلسه دفاع و پایان نامه را به zeinab.torabi@gmail.com ارسال نماید.

 

 استاد داور

 استاد راهنما

 موضوع

 دانشجو
 دکتر شایق  دکتر پازوکی  بررسی قابلیت های ویژه کامپایلر اینتل  کاظم پور
 دکتر نوراله  دکتر پازوکی اصول کدنویسی بهینه با رویکرد افزایش سرعت در زمان اجرابا زبان برنامه نویسی C  صابری