دفاع پروژه های کارشناسی

دانشجویان محترمی که قصد دفاع از پروژه کارشناسی در شهریور ماه (۲۷ شهریور- ۲ مهر) را دارند لازم است:

۱٫ استاد راهنما تا تاریخ ۲۴ شهریور اتمام پروژه و فایل نهایی پایان نامه را تایید نماید.

۲٫ فیلم ویدیویی کوتاه از ارائه و پاورپوینت مطابق با فرمت زیر تهیه و برای استاد راهنما ارسال نمایند.

 

فایل های راهنمای زیر را مطالعه بفرمایید.

۴_۵۸۶۶۳۰۳۳۶۷۸۲۶۹۰۱۴۲۱

۴_۵۸۶۶۳۰۳۳۶۷۸۲۶۹۰۱۴۲۴