دعوت به همکاری کریدور علم و فناوری استان اصفهان

کریدور علم و فناورى اصفهان، مشمولان تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی بنیاد ملی نخبگان را به همکارى دعوت می‌کند.

مطالعه کریدورهای علم و فناوری در دنیا، شناسایی پروژه‌های پیشران در کریدورهای علم و فناوری شاخص، مدیریت و کنترل پروژه‌های پیشران حوزه
سلامت، مدیریت و کنترل پروژه‌های پیشران حوزه ICT، مدیریت و کنترل پروژه‌های پیشران حوزه ساخت و تولید، مدیریت و کنترل پروژه‌های پیشران حوزه کشاورزی و تولید محتوای آموزشی و ترویجی، از مهمترین طرح‌های مدنظر این کریدور است.

متقاضیان دانش‌آموخته در رشته‌های تحصیلی مدیریت فناوری/ برنامه‌ریزی شهری، کلیه گرایش‌های مدیریت، علوم‌پزشکی، فنی و مهندسی، علوم‌تربیتی، تکنولوژی آموزشی، فرهنگ، رسانه و روابط‌عمومی می‌توانند برای اطلاع از شرایط و یا بهره‌مندی از این حمایت‌های به سامانه بنیاد نخبگان استان اصفهان مراجعه کنند.

منبع اصلی خبر

 

دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه  شهید رجایی

کد خبر:۹۹۰۳۳۱۰۱